Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2011

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2011
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2011 od 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Krásne.

Na zasadnutí bude prerokované:

  1. Otvorenie Snemu SMHL
  2. Správa o hospodárení
  3. Zhodnotenie 9. ročníka SMHL
  4. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2012
  5. Návrhy, úprava, doplnenie pravidiel SMHL
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver
Zároveň v termíne do 15. novembra 2011 žiadame potvrdenie účasti na Sneme SMHL s uvedením počtu delegovaných členov. Potvrdenia zasielajte na e-malovú adresu info@smhl.eu.