SMHL https://smhl.eu Medzinárodná hasičská liga v požiarnom útoku, ktorá združuje špičkové družstvá družstvá zo Slovenskej a Českej republiky. Sat, 09 Apr 2022 20:00:19 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0 Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom https://smhl.eu/clanky/zapis-z-jarneho-zasadnutia-snemu-smhl-v-lehote-pod-vtacnikom Sat, 09 Apr 2022 19:59:18 +0000 https://smhl.eu/?p=33953 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 09.04.2022 zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza). Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval: Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania, Správu o hospodárení za rok 2021, Stanovisko revíznej komisie, Kalendár súťaží SMHL 2022, Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil: Návrhovú […]

Príspevok Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom https://smhl.eu/clanky/pozvanka-na-jarne-zasadnutie-snemu-smhl-v-lehote-pod-vtacnikom Tue, 15 Mar 2022 18:36:51 +0000 https://smhl.eu/?p=32240 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 09.04.2022 od 15:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza). Na zasadnutí bude prerokované: Otvorenie Snemu SMHL, Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania, Správa o hospodárení za rok 2021 a stanovisko revíznej komisie, Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie, Kalendár súťaží SMHL 2022, Návrhy, […]

Príspevok Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 https://smhl.eu/clanky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-usporiadanie-sutaze-smhl-v-roku-2022 Mon, 20 Sep 2021 16:22:40 +0000 https://smhl.eu/?p=30581 Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2022, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive. Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2021 na e-mailovej adrese info@smhl.eu. Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude […]

Príspevok Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
SMHL 2021 sa napokon neuskutoční https://smhl.eu/clanky/spravy-zdruzenia/smhl-2021-sa-napokon-neuskutocni Thu, 15 Jul 2021 16:58:28 +0000 https://smhl.eu/?p=30446 Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia na hraniciach, predovšetkým pri vstupe do Slovenskej republiky, sme oslovili hasičské družstvá s otázkou, či sa za týchto podmienok plánujú zúčastniť SMHL. Z vyjadrení družstiev je zrejmé, že až na dve výnimky, žiadne z nich nespĺňa podmienky pre vstup na územie SR bez nutnosti absolvovania preventívnej karantény. Tým pádom sa stráca hlavná myšlienka ligy – možnosť porovnať sily medzi slovenskými a moravskými družstvami. Na základe vyššie […]

Príspevok SMHL 2021 sa napokon neuskutoční sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Porube https://smhl.eu/clanky/zapis-z-mimoriadneho-zasadnutia-snemu-smhl-v-porube Sun, 27 Jun 2021 21:29:06 +0000 https://smhl.eu/?p=30336 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na nedeľu 27.06.2021 mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Porube (okres Prievidza). Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval: Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania, Správu o hospodárení za rok 2020, Stanovisko revíznej komisie, Kalendár súťaží SMHL 2021, Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL. Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil: Návrhovú komisiu, […]

Príspevok Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Porube sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Porube https://smhl.eu/clanky/pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-snemu-smhl-v-porube Fri, 11 Jun 2021 09:00:00 +0000 https://smhl.eu/?p=30250 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v nedeľu 27.06.2021 od 15:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Porube (okres Prievidza). Na zasadnutí bude prerokované: Otvorenie Snemu SMHL, Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania, Správa o hospodárení za rok 2020 a stanovisko revíznej komisie, Kalendár súťaží SMHL 2021 – rozhodnutie o uskutočnení/neuskutočnení ročníka, Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel […]

Príspevok Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Porube sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 https://smhl.eu/clanky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-usporiadanie-sutaze-smhl-v-roku-2021 Tue, 15 Sep 2020 14:52:39 +0000 https://smhl.eu/?p=24007 Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2021, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive. Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2020 na e-mailovej adrese info@smhl.eu. Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude […]

Príspevok Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Zbore https://smhl.eu/clanky/zapis-z-mimoriadneho-zasadnutia-snemu-smhl-v-zbore Sun, 21 Jun 2020 09:29:09 +0000 https://smhl.eu/?p=23859 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na nedeľu 21.06.2020 mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Zbore (okres Púchov). Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval: Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania, Správu o hospodárení za rok 2019 Stanovisko revíznej komisie, Voľbu Výboru SMHL, Voľbu revíznej komisie, Kalendár súťaží SMHL 2020 – rozhodnutie o uskutočnení/neuskutočnení ročníka. Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil: […]

Príspevok Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Zbore sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Zbore https://smhl.eu/clanky/pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-snemu-smhl-v-zbore https://smhl.eu/clanky/pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-snemu-smhl-v-zbore#respond Thu, 11 Jun 2020 05:31:21 +0000 https://smhl.eu/?p=23285 Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v nedeľu 21.06.2020 od 15:00 hod. v priestoroch hasičskej zbrojnice v Zbore (okres Púchov). Z kapacitných dôvodov žiadame všetky družstvá, aby na zasadnutie Snemu delegovali maximálne jedného zástupcu. Účasť usporiadateľov plánovaných súťaží SMHL 2020 je nutná! Na zasadnutí bude prerokované: Otvorenie Snemu SMHL, Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice, Kontrola plnenia […]

Príspevok Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Zbore sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>
https://smhl.eu/clanky/pozvanka-na-mimoriadne-zasadnutie-snemu-smhl-v-zbore/feed 0
Ďurďovský výstrek slovenskou súťažou roku 2019 podľa hodnotenia portálu Hasiči.TOP https://smhl.eu/clanky/durdovsky-vystrek-slovenskou-sutazou-roku-2019-podla-hodnotenia-portalu-hasici-top Sun, 31 May 2020 09:56:21 +0000 https://smhl.eu/?p=22853 Pandémia koronavírusu spôsobila, že štart hasičskej sezóny 2020 je zatiaľ naďalej v nedohľadne, a tak je priestor prezentovať aspoň rôzne štatistiky alebo zaujímavosti z predchádzajúcich rokov. Pre jednu takúto zaujímavú štatistiku sa rozhodol aj portál Hasiči.TOP, ktorý zostavil a prezentoval rebríček slovenských hasičských súťaží, resp. súťaží slovenských hasičských líg, ktoré sa konali v roku 2019. Pri zostavovaní rebríčka jeho tvorcovia vychádzali z predpokladu, že čím je súťaž kvalitnejšia, tým viac družstiev k sebe pritiahne. […]

Príspevok Ďurďovský výstrek slovenskou súťažou roku 2019 podľa hodnotenia portálu Hasiči.TOP sa zobrazoval ako prvý na SMHL.

]]>