• Snem SMHL

    Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL vo Visolajoch