Ročník 2009.

Výsledky hasičských súťaží, štatistiky a celkové poradie Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2009 (07. ročník).

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.
Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.