Ročník 2009.

Výsledky hasičských súťaží, štatistiky a celkové poradie Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2009.

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.