Ročník 2012.

Výsledky hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2012.

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.