Ročník 2012.

Výsledky hasičských súťaží, štatistiky a celkové poradie Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2012 (10. ročník).

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.
Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.