Skip to main content
Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 je možné podať do 09.03.2024!

Výsledky SMHL

Ročník 2008

Kalendár, výsledky súťaží, štatistiky a celkové poradie 6. ročníka Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL.

Najlepšie výkony
a družstvá ligy

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie družstvá histórie SMHL.