Skip to main content

Poradie ŽENY

Por. Družstvo Okres Σ KR MO IH LR ZB NL PR SV HH BR ĎU PO NE LE
01. Ihrište PU 144 1 11 8 11 15 13 9 8 15 8 15 7 8 15
02. Pečeňany BN 135 8 13 11 6 7 11 8 9 13 15 8 6 15 5
03. Nedašova Lhota ZL 134 9 8 6 9 13 1 15 13 7 11 6 15 13 8
04. Ladce IL 129 7 9 7 13 6 9 11 1 11 9 13 13 7 13
05. Podlužany BN 112 1 0 13 8 9 15 7 15 8 1 11 8 9 7
06. Ďurďové PB 106 11 15 1 4 1 8 6 11 1 13 9 9 11 6
07. Podskalie PB 106 15 7 5 15 8 7 13 1 9 1 7 1 6 11
08. Moškovec TR 91 13 1 9 5 11 1 1 7 6 7 5 11 5 9
09. Hoština PU 33 0 6 15 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

15
1. miesto v hodnotení SMHL
13
2. miesto v hodnotení SMHL
11
3. miesto v hodnotení SMHL