Ročník 2017.

Výsledky hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2017.

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.