Ročník 2006.

Výsledky hasičských súťaží, štatistiky a celkové poradie Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2006.

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.