Buďte v kontakte.

Kontakt.

Máte otázky, návrhy alebo pripomienky? Dajte nám o nich vedieť, váš názor je pre nás dôležitý. Máte otázky alebo návrhy? Dajte nám o nich vedieť.
  • +421 903 627 866

Sídlo združenia

Suchý potok 562/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Slovenská republika

Identifikačné údaje

IČO: 42 140 773
Združenie zaregistrované v Evidencii občianskych združení MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-31817.

Bankové spojenie

Československá obchodná bankaČSOB, a.s.
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0974 1348
Swift kód: CEKOSKBX

Členovia Výboru SMHL

Výkonný orgán združenia volený z jeho členov, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný snemu Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL.
podpredseda
predseda
pokladník
člen výboru
člen výboru
predseda
podpredseda
pokladník
člen výboru
člen výboru
Chcete o SMHL vedieť viac? Máme pre vás množstvo zaujímavých informácií.
Chcete o SMHL vedieť viac? Máme pre vás množstvo zaujímavých informácií.