Skip to main content
Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 je možné podať do 09.03.2024!

Buďte s nami
v kontakte

Máte otázky, pripomienky alebo návrhy? Dajte nám o nich vedieť telefonicky alebo e-mailom.
Telefón

+421 903 627 866

E-mail

info@smhl.eu

Sídlo združenia

Suchý potok 562/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Slovenská republika

Bankové spojenie

Československá obchodná banka
SK69 7500 0000 0040 0974 1348
Swift kód: CEKOSKBX

Vedenie ligy

Vedenie ligy

Výkonným orgánom o.z. je výbor SMHL. Volí sa z jeho členov a za svoju činnosť je odpovedný snemu SMHL.
avatar Ľuboš Kamenický
predsedaDHZ Horenická Hôrka
DHZ Horenická Hôrka
predseda
avatar Vladimír Prekop
podpredsedaDHZ Zbora
DHZ Zbora
podpredseda
avatar Peter Ondrejka
pokladníkDHZ1 Lehota pod Vtáčnikom
DHZ1 Lehota pod Vtáčnikom
pokladník
avatar Martin Kabzan
člen výboruDHZ Visolaje
DHZ Visolaje
člen výboru
avatar Anna Fojtíková
členka výboruSDH Nedašova Lhota
SDH Nedašova Lhota
členka výboru

Chcete o SMHL
vedieť viac?

Máme pre vás množstvo zaujímavých informácií z bohatej histórie ligy.