Fakturačné údaje.

Slovensko – moravská
hasičská liga, o.z.

Suchý potok 562/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Slovenská republika
  • IČO:
    42 140 773
Občianske združenie registrované v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registrový úrad MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-31817.