Skip to main content

Fakturačné údaje

Slovensko – moravská
hasičská liga, o.z.

Suchý potok 562/1
972 42 Lehota pod Vtáčnikom
Slovenská republika
 • IČO:
  42 140 773
 • Banka:
  Československá obchodná banka
 • IBAN:
  SK69 7500 0000 0040 0974 1348
 • Swift kód:
  CEKOSKBX
Občianske združenie registrované v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registrový úrad MV SR, registračné číslo VVS/1-900/90-31817.