Ročník 2013.

Výsledky hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL v roku 2013.

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.