Rekordy SMHL.

Najlepšie výkony hasičských družstiev v doterajšej histórii Slovensko – moravskej hasičskej ligy SMHL.
ilustračný obrázok rekordy SMHL

Tip: Pre podrobné zobrazenie rekordov otočte zariadenie naležato alebo prepnite prehliadač na zobrazenie „Web pre počítače“.

Najrýchlejšie

požiarne útoky

Rok 2003 – 2022
Por.
Družstvo
Okres
1. terč
Výs. čas
Súťaž
Rok
Video
01.
Podhorie
PU
12.78P
12.93
Podhorie
2016
02.
Zbora
PU
12.72P
12.97
Podlužany
2015
03.
Zbora
PU
13.03P
13.06
Ihrište
2015
04.
Podhorie
PU
13.11L
13.13
Ihrište
2013
05.
Podhorie
PU
13.05P
13.14
Podhorie
2018
06.
Zbora
PU
13.02L
13.15
Podlužany
2018
07.
Stupné
PB
13.15P
13.16
Visolaje
2017
08.
Brumov B
ZL
13.14L
13.17
Podhorie
2019
09.
Podhorie
PU
13.15L
13.18
Lednické Rovne
2019
10.
Podhorie
PU
12.92P
13.20
Ďurďové
2015
01.
Nedašova Lhota
ZL
15.11P
15.24
Svinná
2019
02.
Moškovec
TR
15.44P
15.53
Podlužany
2013
03.
Nosice – žabky
PU
15.14L
15.64
Pravotice
2015
03.
Nedašova Lhota
ZL
15.29P
15.64
Ďurďové
2018
05.
Nosice – žabky
PU
15.43P
15.77
Podlužany
2019
06.
Ihrište
PU
15.58L
15.78
Podhorie
2017
07.
Ihrište
PU
15.64L
15.80
Ihrište
2019
08.
Nedašova Lhota
ZL
15.28P
15.81
Svinná
2018
09.
Nedašova Lhota
ZL
15.76L
15.92
Podlužany
2018
10.
Nosice – žabky
PU
15.82P
15.98
Lednické Rovne
2018
01.
Ihrište
PU
14.50P
14.73
Ďurďové
2022
02.
Ihrište
PU
14.69P
14.82
Zbora
2022
03.
Lednické Rovne
PU
14.93L
14.95
Brumov
2022
04.
Ihrište
PU
14.81P
15.04
Francova Lhota
2022
05.
Lednické Rovne
PU
15.00L
15.08
Ďurďové
2022
06.
Lednické Rovne
PU
14.96P
15.21
Nedašova Lhota
2022
07.
Ihrište
PU
15.09L
15.22
Lehota pod Vtáčnikom
2022
08.
Lednické Rovne
PU
15.04L
15.37
Zbora
2022
09.
Ihrište
PU
14.84L
15.41
Brumov
2022
10.
Ihrište
PU
14.71L
15.45
Nedašova Lhota
2022

Najrýchlejšie

zostreky

Rok 2003 – 2022
Por.
Družstvo
Okres
Zostrek
Terč
Súťaž
Rok
Video
01.
Podhorie
PU
12.66
ľavý
Ďurďové
2016
02.
Zbora
PU
12.72
pravý
Podlužany
2015
03.
Podhorie
PU
12.77
pravý
Podhorie
2017
04.
Podhorie
PU
12.78
pravý
Podhorie
2016
05.
Zbora
PU
12.79
ľavý
Krásno
2015
06.
Stupné
PB
12.83
pravý
Lednické Rovne
2015
06.
Stupné
PB
12.83
pravý
Ďurďové
2017
08.
Brumov B
ZL
12.84
pravý
Ruskovce
2017
09.
Podhorie
PU
12.90
pravý
Podhorie
2013
09.
Brumov B
ZL
12.90
ľavý
Tŕstie
2013
01.
Nedašova Lhota
ZL
15.11
pravý
Svinná
2019
02.
Nosice – žabky
PU
15.14
ľavý
Pravotice
2015
03.
Nedašova Lhota
ZL
15.24
ľavý
Svinná
2019
04.
Nedašova Lhota
ZL
15.28
pravý
Svinná
2018
05.
Nedašova Lhota
ZL
15.29
pravý
Ďurďové
2018
06.
Nosice – žabky
PU
15.30
pravý
Ďurďové
2019
07.
Nosice – žabky
PU
15.35
ľavý
Ďurďové
2018
08.
Nosice – žabky
PU
15.40
pravý
Podlužany
2018
09.
Nosice – žabky
PU
15.43
pravý
Podlužany
2019
10.
Moškovec
TR
15.44
pravý
Podlužany
2013
01.
Ihrište
PU
14.50
pravý
Ďurďové
2022
02.
Ihrište
PU
14.69
pravý
Zbora
2022
03.
Ihrište
PU
14.71
ľavý
Nedašova Lhota
2022
04.
Ihrište
PU
14.73
ľavý
Ďurďové
2022
05.
Ihrište
PU
14.81
pravý
Francova Lhota
2022
06.
Ihrište
PU
14.82
ľavý
Zbora
2022
07.
Ihrište
PU
14.87
ľavý
Brumov
2022
08.
Lednické Rovne
PU
14.93
ľavý
Brumov
2022
09.
Lednické Rovne
PU
14.95
ľavý
Brumov
2022
10.
Lednické Rovne
PU
14.96
pravý
Nedašova Lhota
2022

Víťazstvá v ročníku

Rok 2003 – 2022
Por.
Družstvo
Okres
Rok
Víťazstvá
Počet kôl
Podiel
Výsledky
01.
Nedašov
ZL
2006
7
12
58.3 %
02.
Nedašov
ZL
2005
8
15
53.3 %
03.
Podhorie
PU
2017
7
14
50.0 %
04.
Podhorie
PU
2013
7
15
46.7 %
05.
Podhorie
PU
2014
7
17
41.2 %
05.
Brumov B
ZL
2022
5
12
41,2 %
05.
Zbora
PU
2022
5
12
41,2 %
08.
Podhorie
PU
2012
6
15
40.0 %
09.
Zbora
PU
2012
6
15
40.0 %
10.
Brumov
ZL
2007
5
14
35.7 %
01.
Podlužany
BN
2007
8
14
57.1 %
02.
Nosice – žabky
PU
2015
8
17
47.1 %
03.
Podlužany
BN
2005
7
15
46.7 %
04.
Ladce
IL
2011
6
14
42.9 %
04.
Moškovec
TR
2010
6
14
42.9 %
06.
Ihrište
PU
2016
5
12
41.7 %
07.
Ihrište
PU
2006
5
12
41.7 %
08.
Podlužany
BN
2004
7
17
41.2 %
09.
Zlatníky
BN
2022
5
12
41.2 %
09.
Nedašova Lhota
ZL
2022
5
12
41.2 %
01.
Lednické Rovne
PU
2022
4
8
50.0 %
01.
Ihrište
PU
2022
4
8
50.0 %
Hodnota „Podiel“ vyjadrená v percentách je počet dosiahnutých víťazstiev podelený počtom súťaží započítaných do celkového hodnotenia ročníka.

Víťazstvá v rade

Rok 2003 – 2022
Por.
Družstvo
Okres
Rok
Víťazstvá v rade
Výsledky
01.
Brumov B
ZL
2022
5
02.
Zbora
PU
2022
3
02.
Brumov B
ZL
2019
3
02.
Podhorie
PU
2017
3
02.
Podhorie
PU
2012
3
02.
Nedašov
ZL
2010
3
02.
Svinná
TN
2010
3
02.
Zbora
PU
2009
3
02.
Nedašov
ZL
2006
3
02.
Nedašov
ZL
2005
3
01.
Nosice – žabky
PU
2015
4
01.
Moškovec
TR
2010
4
03.
Nosice
PU
2013
3
03.
Podlužany
BN
2007
3
03.
Bylnice
ZL
2005
3
03.
Podlužany
BN
2005
3
03.
Podlužany
BN
2004
3
08.
Nosice – žabky
PU
2018
2
08.
Zlatníky
BN
2022
2
08.
Nedašova Lhota
ZL
2022
2
01.
Lednické Rovne
PU
2022
2
02.
Ihrište
PU
2022
2

Bodový priemer

v ročníku

Rok 2003 – 2022
Por.
Družstvo
Okres
Rok
Priemer
Maximum
Podiel
Výsledky
01.
Brumov B
ZL
2019
16.6 b
20 b
82.9 %
02.
Podhorie
PU
2013
16.1 b
20 b
80.7 %
03.
Podhorie
PU
2017
15.9 b
20 b
79.3 %
04.
Nedašov
ZL
2006
15.3 b
20 b
76.3 %
05.
Brumov
ZL
2009
15.2 b
20 b
75.8 %
06.
Nedašov
ZL
2005
15.1 b
20 b
75.7 %
07.
Stupné
PB
2019
14.9 b
20 b
74.6 %
08.
Brumov B
ZL
2017
14.7 b
20 b
73.6 %
08.
Podhorie
PU
2016
14.7 b
20 b
73.6 %
10.
Stupné
PB
2017
14.6 b
20 b
72.9 %
01.
Podlužany
BN
2005
12.5 b
15 b
83.6 %
02.
Dulov
IL
2022
7.8 b
10 b
78,0 %
03.
Ladce
IL
2011
11.6 b
15 b
77.6 %
03.
Dežerice
BN
2017
11.6 b
15 b
77.6 %
05.
Zlatníky
BN
2022
7.7 b
10 b
77,0 %
06.
Podlužany
BN
2004
15.0 b
20 b
75.0 %
06.
Nedašova Lhota
ZL
2022
7.5 b
10 b
75,0 %
08.
Moškovec
TR
2010
11.1 b
15 b
73.8 %
09.
Ladce
IL
2012
7.2 b
10 b
72.0 %
10.
Nosice – žabky
PU
2017
10.6 b
15 b
70.5 %
01.
Lednické Rovne
PU
2022
7.0 b
10 b
70.0 %
01.
Ihrište
PU
2022
7.0 b
10 b
70.0 %
03.
Lehota pod Vtáčnikom
PD
2022
4.1 b
10 b
41.0 %
Hodnota „Podiel“ vyjadrená v percentách je dosiahnutý bodový priemer podelený maximálnym počtov bodov, ktorý je udeľovaný za víťazstvo v súťaži.
Páčia sa Vám rekordy SMHL? Povedzte o nich ďalším ľuďom.