Dokumenty.

Pravidlá SMHL, uznesenia Snemu, dokumenty pre poriadateľov súťaží SMHL, uzatvorené zmluvy a dohody a logo SMHL k dispozícii na stiahnutie. Pravidlá, uznesenia Snemu, dokumenty pre poriadateľov, uzatvorené zmluvy a logo SMHL na stiahnutie.
 • Pravidlá poriadania hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročníky 2009 - 2019
  Názov Ročník Odkaz
  Základný predpis č. 9/2019
  2019
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 8/2018
  2018
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 7/2016
  2016, 2017
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 6/2014
  2015
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 5/2013
  2014
  Stiahnuť
  Úprava Základný predpis č. 4/2010
  2012, 2013
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 4/2010
  2011
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 3/2010
  2010
  Stiahnuť
  Základný predpis č. 2/2009
  2009
  Stiahnuť
  Podľa piatej hlavy, článku 6, ods. 1 platných Stanov SMHL základné predpisy, ich zmeny a doplnky schvaľuje Snem SMHL.
 • Uznesenia Snemu občianskeho združenia Slovensko - moravská hasičská ligao.z. SMHL

  Rok 2009 - 2019
  Názov Dátum Miesto Odkaz
  Uznesenie č. 24/11/2019
  30.11.2019
  Visolaje
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 23/04/2019
  06.04.2019
  Francova Lhota
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 22/12/2018
  01.12.2018
  Nedašova Lhota
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 21/3/2018
  24.03.2018
  Ďurďové
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 20/11/2017
  25.11.2017
  Brumov
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 19/3/2017
  18.03.2017
  Nosice
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 18/12/2016
  03.12.2016
  Ruskovce
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 17/4/2016
  09.04.2016
  Krásno
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 16/11/2015
  28.11.2015
  Lehota pod Vtáčnikom
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 15/3/2015
  21.03.2015
  Stupné
  Stiahnuť
  Uznesenie č. 14/11/2014
  22.11.2014
  Horenická Hôrka
  Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Uznesenia Snemu SMHL sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Dokumenty pre poriadateľov hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročník 2019
  Názov Rok Odkaz
  Žiadosť o usporiadanie súťaže
  2019
  Stiahnuť
  Protokol o kontrole pripravenosti trate
  2019
  Stiahnuť
  Prestupový lístok
  2019
  Stiahnuť
  Vzor výsledkovej listiny
  2019
  Stiahnuť
  Sklápací mechanizmus terča
  2019
  Stiahnuť
  Partneri SMHL v roku 2019
  2019
  Stiahnuť
  Pokyny pre poriadateľov
  2019
  Stiahnuť
  Zoznam reklamných predmetov SMHL a jej partnerov
  2019
  Stiahnuť
  Dokumenty pre poriadateľov súťaží SMHL sú spravidla výňatkom zo základného predpisu (pravidiel SMHL) platného pre aktuálny ročník.
 • Zmluvy a dohody o sponzorstve, reklamnej a propagačnej činnosti uzatvorené medzi SMHL a jej partnermi

  Rok 2014 - 2019
  Názov Partner Rok Odkaz
  Smlouva o sponzorství
  TOMMÜ motor tuning
  2019
  Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke
  MŠK Púchov
  2019
  Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Trenčiansky samosprávny kraj
  2019
  Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci
  Slovenské pramene a žriedla
  2019
  Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci
  HasičskýŠport.sk
  2019
  Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství
  TOMMÜ motor tuning
  2018
  Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie
  Trenčiansky samosprávny kraj
  2018
  Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci
  HasičskýŠport.sk
  2018
  Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci
  Slovenské pramene a žriedla
  2018
  Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství
  TOMMÜ motor tuning
  2017
  Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Zmluvy a dohody uzatoverené medzi SMHL a jej partnermi sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Oficiálna grafika Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL pre vaše tímové oblečenie alebo web

  Klasické logo

  Okrúhle logo

  Podľa deviatej hlavy, článku 13, ods. 2 platných Stanov SMHL symboly SMHL bez súhlasu Výboru SMHL nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.