Dokumenty.

Pravidlá, uznesenia snemu, dokumenty pre poriadateľov súťaží, uzatvorené zmluvy a dohody a logo SMHL k dispozícii na stiahnutie. Pravidlá, uznesenia, pre poriadateľov, uzatvorené zmluvy a logo SMHL.
 • Pravidlá poriadania hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročníky 2009 - 2019
  Názov Ročník Odkaz
  Základný predpis č. 9/2019 2019 Stiahnuť
  Základný predpis č. 8/2018 2018 Stiahnuť
  Základný predpis č. 7/2016 2016, 2017 Stiahnuť
  Základný predpis č. 6/2014 2015 Stiahnuť
  Základný predpis č. 5/2013 2014 Stiahnuť
  úprava Základný predpis č. 4/2010 2011, 2012, 2013 Stiahnuť
  Základný predpis č. 3/2010 2010 Stiahnuť
  Základný predpis č. 2/2009 2009 Stiahnuť
  Podľa piatej hlavy, článku 6, ods. 1 platných Stanov SMHL základné predpisy, ich zmeny a doplnky schvaľuje Snem SMHL.
 • Uznesenia Snemu občianskeho združenia Slovensko - moravská hasičská ligaSMHL

  Rok 2009 - 2019
  Číslo uznesenia Dátum Miesto Odkaz
  Uznesenie č. 24/11/2019 30.11.2019 Visolaje Stiahnuť
  Uznesenie č. 23/4/2019 06.04.2019 Francova Lhota Stiahnuť
  Uznesenie č. 22/12/2018 01.12.2018 Nedašova Lhota Stiahnuť
  Uznesenie č. 21/3/2018 24.03.2018 Ďurďové Stiahnuť
  Uznesenie č. 20/11/2017 25.11.2017 Brumov Stiahnuť
  Uznesenie č. 19/3/2017 18.03.2017 Nosice Stiahnuť
  Uznesenie č. 18/12/2016 03.12.2016 Ruskovce Stiahnuť
  Uznesenie č. 17/4/2016 09.04.2016 Krásno Stiahnuť
  Uznesenie č. 16/11/2015 28.11.2015 Lehota pod Vtáčnikom Stiahnuť
  Uznesenie č. 15/3/2015 21.03.2015 Stupné Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Uznesenia Snemu SMHL sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Dokumenty pre poriadateľov hasičských súťaží zaradených do Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročník 2019
  Názov Ročník Odkaz
  Žiadosť o usporiadanie súťaže 2019 Stiahnuť
  Protokol o kontrole pripravenosti trate 2019 Stiahnuť
  Prestupový lístok 2019 Stiahnuť
  Vzor výsledkovej listiny 2019 Stiahnuť
  Sklápací mechanizmus terča 2019 Stiahnuť
  Partneri SMHL v roku 2019 2019 Stiahnuť
  Pokyny pre poriadateľov 2019 Stiahnuť
  Zoznam reklamných predmetov SMHL a jej partnerov 2019 Stiahnuť
  Dokumenty pre poriadateľov súťaží SMHL sú spravidla výňatkom zo základného predpisu (pravidiel SMHL) platného pre aktuálny ročník.
 • Zmluvy a dohody o sponzorstve, reklamnej a propagačnej činnosti uzatvorené medzi SMHL a jej partnermi

  Rok 2014 - 2019
  Názov Partner Rok Odkaz
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2019 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke MŠK Púchov 2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 2019 Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci Slovenské pramene a žriedla 2019 Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci HasičskýŠport.sk 2019 Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 2018 Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci HasičskýŠport.sk 2018 Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci Slovenské pramene a žriedla 2018 Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2017 Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Zmluvy a dohody uzatvorené medzi SMHL a jej partnermi sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Oficiálna grafika Slovensko - moravskej hasičskej ligySMHL pre vaše tímové oblečenie alebo web

  Klasické logo

  Okrúhle logo

  Podľa deviatej hlavy, článku 13, ods. 2 platných Stanov SMHL symboly SMHL bez súhlasu Výboru SMHL nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.