Dokumenty.

Pravidlá, uznesenia snemu, dokumenty pre poriadateľov súťaží, uzatvorené zmluvy a dohody a logo SMHL k dispozícii na stiahnutie. Pravidlá, uznesenia, pre poriadateľov, uzatvorené zmluvy a logo SMHL.
 • Pravidlá poriadania hasičských súťaží zaradených do Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročníky 2009 – 2021
  Názov Ročník Odkaz
  Základný predpis č. 10/2021 2021 Stiahnuť
  Základný predpis č. 9/2019 2019 Stiahnuť
  Základný predpis č. 8/2018 2018 Stiahnuť
  Základný predpis č. 7/2016 2016, 2017 Stiahnuť
  Základný predpis č. 6/2014 2015 Stiahnuť
  Základný predpis č. 5/2013 2014 Stiahnuť
  úprava Základný predpis č. 4/2010 2011, 2012, 2013 Stiahnuť
  Základný predpis č. 3/2010 2010 Stiahnuť
  Základný predpis č. 2/2009 2009 Stiahnuť
  Podľa piatej hlavy, článku 6, ods. 1 platných Stanov SMHL základné predpisy, ich zmeny a doplnky schvaľuje Snem SMHL.
 • Uznesenia Snemu občianskeho združenia Slovensko – moravská hasičská ligaSMHL

  Rok 2009 – 2021
  Číslo uznesenia Dátum Miesto Odkaz
  Uznesenie č. 26/6/2021 27.06.2021 Poruba Stiahnuť
  Uznesenie č. 25/6/2020 21.06.2020 Zbora Stiahnuť
  Uznesenie č. 24/11/2019 30.11.2019 Visolaje Stiahnuť
  Uznesenie č. 23/4/2019 06.04.2019 Francova Lhota Stiahnuť
  Uznesenie č. 22/12/2018 01.12.2018 Nedašova Lhota Stiahnuť
  Uznesenie č. 21/3/2018 24.03.2018 Ďurďové Stiahnuť
  Uznesenie č. 20/11/2017 25.11.2017 Brumov Stiahnuť
  Uznesenie č. 19/3/2017 18.03.2017 Nosice Stiahnuť
  Uznesenie č. 18/12/2016 03.12.2016 Ruskovce Stiahnuť
  Uznesenie č. 17/4/2016 09.04.2016 Krásno Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Uznesenia Snemu SMHL sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Dokumenty pre poriadateľov hasičských súťaží zaradených do Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL

  Ročník 2021
  Názov Ročník Odkaz
  Žiadosť o usporiadanie súťaže 2021 Stiahnuť
  Protokol o kontrole pripravenosti trate 2021 Stiahnuť
  Prestupový lístok 2021 Stiahnuť
  Vzor výsledkovej listiny 2021 Stiahnuť
  Sklápací mechanizmus terča 2021 Stiahnuť
  Odporúčania pre organizátorov súťaží 2021 Stiahnuť
  Dokumenty pre poriadateľov súťaží SMHL sú spravidla výňatkom zo základného predpisu (pravidiel SMHL) platného pre aktuálny ročník.
 • Zmluvy a dohody o sponzorstve, reklamnej a propagačnej činnosti uzatvorené medzi SMHL a jej partnermi

  Rok 2014 – 2019
  Názov Partner Rok Odkaz
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2019 Stiahnuť
  Zmluva o výpožičke MŠK Púchov 2019 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 2019 Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci Slovenské pramene a žriedla 2019 Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci HasičskýŠport.sk 2019 Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2018 Stiahnuť
  Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj 2018 Stiahnuť
  Dohoda o mediálnej spolupráci HasičskýŠport.sk 2018 Stiahnuť
  Dohoda o spolupráci Slovenské pramene a žriedla 2018 Stiahnuť
  Smlouva o sponzorství TOMMÜ motor tuning 2017 Stiahnuť

  Zobraziť staršie
  Zmluvy a dohody uzatvorené medzi SMHL a jej partnermi sú zverejňované v súlade s treťou hlavou, článkom 4, ods. 1 platných Stanov SMHL, na základe ktorého má každý člen SMHL právo na prístup k informáciám o činnosti a rozhodnutiach orgánov SMHL v súlade so zákonom o prístupe k informáciám.
 • Oficiálna grafika Slovensko – moravskej hasičskej ligySMHL pre vaše tímové oblečenie alebo web

  Klasické logo

  Okrúhle logo

  Podľa deviatej hlavy, článku 13, ods. 2 platných Stanov SMHL symboly SMHL bez súhlasu Výboru SMHL nesmie používať žiadna iná právnická a fyzická osoba.
Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.
Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.