Poradie ŽENY.

Konečné poradie SMHL 2013 Konečné poradie SMHL 2013
Ročník 2013
Por. Družstvo Okres Σ KR MO LE IH LR ZB PR SV HH BR PO PH TR NE ĎU
01. Nosice PU 96 2 10 6 10 10 10 4 2 10 10 6 2 2 8 4
02. Dežerice BN 94 6 6 2 4 8 4 8 10 6 4 8 6 10 4 8
03. Ladce IL 88 4 8 10 6 6 2 6 6 4 6 2 10 2 10 6
04. Moškovec TR 87 10 4 2 2 1 8 10 4 8 10 10 2 4 2 10
05. Horenická Hôrka PU 71 8 2 8 8 4 2 2 8 2 2 4 8 6 6 1
06. Brodzany* PE 40 2 2 4 2 0 6 2 2 2 2 2 4 8 2 0

Legenda

10 1. miesto v hodnotení SMHL
8 2. miesto v hodnotení SMHL
6 3. miesto v hodnotení SMHL
5 zapožičanie si pretekárky (max. 5 krát – platí pre ročník 2013)
* vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekárky
Ročník 2013

Poradie ŽENY.

Konečné poradie SMHL 2013
Konečné poradie SMHL 2013
Stupné
Stupné
t
t

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.