Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020
Foto: Laura Štefíková

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2020, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020 musí byť podaná elektronicky do 15.10.2019 na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2020.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2020 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2019. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020 a v roku 2019 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2020 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2020 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2019. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2019 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2020, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti

Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Krásno 06.06.2020 14:00 futbalové ihrisko
02. Lehota pod Vtáčnikom 13.06.2020 13:00 futbalové ihrisko
03. Brumov 20.06.2020 13:00 futbalové ihrisko
04. Visolaje 27.06.2020 13:00 futbalové ihrisko
05. Ihrište 28.06.2020 13:00 areál DHZ
06. Poruba 04.07.2020 14:00 športový areál obce
07. Lednické Rovne 11.07.2020 09:30 areál DHZ
08. Hliník nad Váhom 11.07.2020 13:00 futbalové ihrisko
09. Svinná 18.07.2020 14:00 futbalové ihrisko
10. Zbora 19.07.2020 12:30 areál DHZ
11. Francova Lhota 25.07.2020 14:00 futbalové ihrisko
12. Podlužany 15.08.2020 13:00 futbalové ihrisko
13. Podhorie 22.08.2020 13:00 areál DHZ
14. Tŕstie 23.08.2020 12:30 futbalové ihrisko
15. Nedašova Lhota 29.08.2020 13:00 futbalové ihrisko
16. Ďurďové 12.09.2020 08:30 areál DHZ