Oznámenie o zrušení 1. až 5. kola SMHL 2020 a jarného zasadnutia Snemu

ilustračný obrázok - Oznámenie o zrušení 1. až 5. kola SMHL 2020 a jarného zasadnutia Snemu
Foto: ilustračné

Výbor SMHL po dohode s dotknutými usporiadateľmi súťaží SMHL 2020 oznamuje, že v dôsledku aktuálne platných preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom, sa

rušia bez náhrady

prvé až piate kolo SMHL 2020, konkrétne súťaže v Krásne, Lehote pod Vtáčnikom, Brumove, Visolajoch a Ihrišti. Zároveň výbor SMHL oznamuje, že bez náhrady sa ruší aj plánované jarné zasadnutie Snemu SMHL.

Zoznam zrušených súťaží SMHL 2020

KoloMiestoDátumZačiatok
1. koloKrásno06.06.202014:00
2. koloLehota pod Vtáčnikom.13.06.202013:00
3. koloBrumov20.06.202013:00
4. koloVisolaje27.06.202013:00
5. koloIhrište28.06.202013:00

Dotknutým usporiadateľom bude na najbližšom zasadnutí Snemu SMHL vrátený (príp. presunutý na rok 2021) poplatok za usporiadanie súťaže SMHL v roku 2020 vo výške 50€, uhradený 30.11.2019 na jesennom zasadnutí Snemu SMHL vo Visolajoch.

Zdôvodnenie zrušenia súťaží a zasadnutia Snemu SMHL

Uskutočnenie vyššie uvedených podujatí neumožňujú preventívne opatrenia proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom, ktoré prijali vyššie orgány tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike. Predovšetkým sú to však:

  • zákaz organizovania spoločenských, kultúrnych, športových a iných
    podobných podujatí,
  • obmedzený pohyb osôb medzi Slovenskou a Českou republikou,
  • rozhodnutie prezídia DPO SR pre rok 2020 o.i. o zrušení osláv DHZ, hasičských pútí a iných podujatí organizovaných DHZ (pod ktoré spadá aj organizovanie hasičských súťaží),
  • opatrenie vedenia SH ČMS o.i. o zrušení pohárových súťaží, súťaží regionálnych líg a iných súťaží, zatiaľ do 30.06.2020.

O ďalšom postupe a možnosti/nemožnosti uskutočnenia zvyšných plánovaných kôl SMHL 2020 bude rozhodnuté podľa ďalšieho vývoja pandémie a preventívnych opatrení, najneskôr však do 15.06.2020.