Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021
Foto: DHZ Visolaje

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2021, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2020 na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2021.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2021 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2019. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 a v roku 2019 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2021 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2021 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2020. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2020 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Poznámka: 
Pokiaľ mal zvolený usporiadateľ súťaže SMHL 2021 uhradený poplatok za usporiadanie súťaže SMHL 2020 (v zrušenom ročníku), tento mu bude automaticky prenesený do roku 2021.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2021, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti
Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Poľný Kesov 22.05.2021 12:00 futbalové ihrisko
02. Krásno 05.06.2021 14:00 futbalové ihrisko
03. Lehota pod Vtáčnikom 12.06.2021 13:00 futbalové ihrisko
04. Brumov 26.06.2021 14:00 futbalové ihrisko
05. Visolaje 26.06.2021 13:00 futbalové ihrisko
06. Ihrište 27.06.2021 13:00 areál DHZ
07. Poruba 03.07.2021*
29.05.2021
14:00 športový areál obce
08. Lednické Rovne 10.07.2021 09:30 areál DHZ
09. Zbora 18.07.2021 12:30 areál DHZ
10. Svinná 24.07.2020 14:00 futbalové ihrisko
11. Francova Lhota 31.07.2020 14:00 futbalové ihrisko
12. Podhorie 14.08.2021 13:00 areál DHZ
13. Tŕstie 15.08.2021 13:00 futbalové ihrisko
14. Podlužany 21.08.2021 13:00 futbalové ihrisko
15. Nedašova Lhota 28.08.2021 12:30 futbalové ihrisko
16. Ďurďové 11.09.2021 08:30 areál DHZ