Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021

Rýchly sumár ↬ Výzva pre všetky hasičské zbory, ktoré majú záujem v roku 2021 usporiadať súťaž zaradenú do seriálu súťaží Slovensko – moravskej hasičskej ligy.
Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021
Foto: DHZ Visolaje

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2021, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2020 (zostáva dní) na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2021.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2021 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2019. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2021 a v roku 2019 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2021 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2021 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2020. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2020 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Poznámka:
Pokiaľ mal zvolený usporiadateľ súťaže SMHL 2021 uhradený poplatok za usporiadanie súťaže SMHL 2020 (v zrušenom ročníku), tento mu bude automaticky prenesený do roku 2021.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2021, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti

Por.SúťažDátumZačiatokMiesto konania
01.Visolaje26.06.202113:00futbalové ihrisko
02.Lednické Rovne10.07.202109:30areál DHZ
03.Podlužany21.08.202113:00futbalové ihrisko
Kategória ↬

Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.


© 2020 Slovensko - moravská hasičská ligaSMHL. Všetky práva vyhradené.
Beží na WordPress a YOOtheme Pro.