Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2018

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2018
Foto: Silvia Behrová

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2018, musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10. 2017 na mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2018.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2018 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2017. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2018 a v roku 2017 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2018 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2017, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2018 schvália delegáti HD tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2017. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží SMHL 2018 povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2017 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2018, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti

Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Krásno 02.06.2018 14:00 futbalové ihrisko
02. Ruskovce 09.06.2018 13:00 futbalové ihrisko
03. Lehota pod Vtáčnikom 16.06.2018 13:00 futbalové ihrisko
04. Brumov 23.06.2018
30.06.2018
13:00 futbalové ihrisko
05. Ihrište 24.06.2018 13:00 areál DHZ
06. Visolaje 30.06.2018 13:00 futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne 14.07.2018 9:30 areál DHZ
08. Zbora 14.07.2018
21.07.2018
12:30 areál DHZ
09. Dohňany 15.07.2018 11:00 futbalové ihrisko
10. Svinná 21.07.2018 14:00 futbalové ihrisko
11. Francova Lhota* 28.07.2018
04.08.2018
14:00 futbalové ihrisko
12. Podlužany 18.08.2018 13:00 futbalové ihrisko
13. Podhorie 25.08.2018 13:00 areál DHZ
14. Tŕstie 26.08.2018 13:00 futbalové ihrisko
15. Ďurďové 08.09.2018 08:30 areál DHZ

* žiadosť o výnimku podľa bodu 2 ods. 2.2 Základného predpisu č. 7/2016