Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022
Foto: DHZ Mostište

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2022, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2021 na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2022.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2022 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2019. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 a v roku 2019 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2022 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2022 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2021. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2021 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Poznámka: 
Pokiaľ mal zvolený usporiadateľ súťaže SMHL 2022 uhradený poplatok za usporiadanie súťaže SMHL 2020 alebo 2021, tento mu bude automaticky prenesený do roku 2022.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2022, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti
Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Poľný Kesov 21.05.2022 13:00 futbalové ihrisko
02. Krásno 04.06.2022 14:00 futbalové ihrisko
03. Poruba 11.06.2022 14:00 športový areál obce
04. Lehota pod Vtáčnikom 18.06.2022 13:00 futbalové ihrisko
05. Visolaje 25.06.2022 14:00 futbalové ihrisko
06. Brumov 03.07.2022 14:00 futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne 09.07.2022 10:00 areál DHZ
08. Zbora 17.07.2022 12:30 areál DHZ
09. Svinná 23.07.2022 13:00 futbalové ihrisko
10. Francova Lhota 30.07.2022 14:00 futbalové ihrisko
11. Podlužany 20.08.2022 13:00 futbalové ihrisko
12. Nedašova Lhota 27.08.2022 13:00 futbalové ihrisko
13. Podhorie 27.08.2022 13:00 areál DHZ
14. Ďurďové 10.09.2022 09:00 areál DHZ