SMHL 2021 sa napokon neuskutoční

ilustračný obrázok - SMHL 2021 sa napokon neuskutoční
Foto: ilustračné

Vzhľadom na aktuálne platné opatrenia na hraniciach, predovšetkým pri vstupe do Slovenskej republiky, sme oslovili hasičské družstvá s otázkou, či sa za týchto podmienok plánujú zúčastniť SMHL.

Z vyjadrení družstiev je zrejmé, že až na dve výnimky, žiadne z nich nespĺňa podmienky pre vstup na územie SR bez nutnosti absolvovania preventívnej karantény. Tým pádom sa stráca hlavná myšlienka ligy – možnosť porovnať sily medzi slovenskými a moravskými družstvami.

Na základe vyššie uvedených skutočností členovia o. z. SMHL online hlasovaním rozhodli väčšinou hlasov, že SMHL v roku 2021 nebude spustená.

Výbor SMHL zároveň všetkým družstvám odporúča zúčastniť sa, pokiaľ je to možné, plánovaných súťaží a podporiť tak organizátorov a kamarátov hasičov.