Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2013

ilustračný obrázok - Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2013
Foto: DHZ Tŕstie

Podľa platných pravidiel sa po skončení SMHL odmenia družstvá za výsledky v danom ročníku (ods. 1 Úpravy základného predpisu č. 4/2010). Jedno z ocenení tvorí cena za Najobľúbenejšiu súťaž, a tak máte možnosť rozhodnúť hlasovaním o cene pre Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2013. Hlasovanie bude prebiehať do 14.10.2013.

Pravidlá hlasovania

 1. právo hlasovať majú všetky družstvá, súťažiace v SMHL 2013, tzn. 24 mužských a 6 ženských družstiev;
 2. každé družstvo SMHL má 1 hlas;
 3. družstvá, poriadajúce niektoré z kôl SMHL 2013 nesmú hlasovať za svoju vlastnú súťaž, v opačnom prípade bude hlas daného družstva neplatný a prepadá;
 4. ocenenie Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2013 získa súťaž s najvyšším počtom hlasov, ocenenie bude odovzdané na jesennom Sneme SMHL.

Systém hlasovania

 1. každé družstvo SMHL, ktoré chce hlasovať, sa najskôr musí zaregistrovať prostredníctvom formulára;
 2. po registrácii obdrží družstvo SMHL overovací kód svojho družstva;
 3. po získaní overovacieho kódu môže družstvo SMHL odovzdať svoj hlas prostredníctvom hlasovacieho formulára.

Dôležité termíny

 1. registrácia družstiev bude prebiehať do 23.09.2013
  !!! Registrácia UKONČENÁ !!!
 2. hlasovanie bude prebiehať do 14.10.2013.
Hlasovanie v ankete je skončené! Ocenenie pre Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2013 bude odovzdané na jesennom zasadnutí Snemu SMHL.