Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2023

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2023
Foto: Laura Štefíková

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2023, musí podľa platných pravidiel podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2023 musí byť podaná elektronicky najneskôr do 15.10.2022 na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2023.

Podmienky pre podanie žiadosti:

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2023 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 8 súťaží zaradených do SMHL 2022. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2023 a v roku 2022 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2023 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2022, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2023 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2022. Zvolení usporiadatelia sú následne po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2022 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2023, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti
Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Krásno 03.06.2023 14:00 futbalové ihrisko
02. Poruba 10.06.2023 14:00 športový areál obce
03. Lehota pod Vtáčnikom 17.06.2023 13:00 futbalové ihrisko
04. Visolaje 24.06.2023 14:00 futbalové ihrisko
05. Brumov 02.07.2023 13:00 futbalové ihrisko
06. Lednické Rovne 08.07.2023 10:00 areál DHZ
07. Zbora 16.07.2023 12:30 areál DHZ
08. Svinná 22.07.2023 14:00 futbalové ihrisko
09. Francova Lhota 29.07.2023*
25.06.2023
14:00
13:00
futbalové ihrisko
10. Podlužany 19.08.2023 13:00 futbalové ihrisko
11. Nedašova Lhota 02.09.2023 14:00 futbalové ihrisko
12. Ďurďové 09.09.2023 09:00 areál DHZ