Hlasovanie o ALL STARS SMHL 2015

ilustračný obrázok - Hlasovanie o ALL STARS SMHL 2015
Foto: Silvia Behrová

S blížiacim sa záverom SMHL 2015 majú aj tento rok družstvá SMHL možnosť vybrať spomedzi seba tých najlepších a nominovať ich do ALL STARS družstiev mužov a žien, ktoré sa predstavia 12.09.2015 na finále SMHL 2015 v Ďurďovom.

Pravidlá hlasovania

 1. právo hlasovať majú všetky družstvá, súťažiace v SMHL 2015, tzn. 25 mužských a 8 ženských družstiev;
 2. každé družstvo SMHL má 1 hlas;
 3. družstvá nesmú nominovať žiadneho člena svojho družstva ani žiadneho člena svojho DHZ/SDH, v opačnom prípade bude hlas daného družstva neplatný a prepadá;
 4. finálna podoba ALL STARS družstiev bude zverejnená po skončení hlasovania na webstránke SMHL a na fanpage SMHL na Facebooku.

Systém hlasovania

 1. každé družstvo SMHL, ktoré chce hlasovať, sa najskôr musí zaregistrovať prostredníctvom online formulára;
 2. po registrácii obdrží družstvo SMHL overovací kód svojho družstva;
 3. po získaní overovacieho kódu môže družstvo SMHL odovzdať svoj hlas prostredníctvom hlasovacieho online formulára.

Dôležité termíny

 1. začiatok hlasovania: 24.08.2015;
 2. koniec hlasovania: 10.09.2015 – 18:00 hod.
Hlasovanie je skončené! Výsledky sú uverejnené nižšie a na fanpage SMHL na Facebooku.

Výsledky hlasovania

 • Počet družstiev s právom hlasovať: 33
 • Počet družstiev zaregistrovaných do hlasovania: 24
 • Počet družstiev, ktoré hlasovali: 22
ALL STARS SMHL 2015 – MUŽI
Post Družstvo
Sací kôš + spoj Stupné (66,7% hlasov)
Stroj Zbora (29,2% hlasov)
Hadice B Brumov B (41,7% hlasov)
Rozdeľovač Podhorie (20,8% hlasov)
  Stupné (20,8% hlasov)
  Zbora (20,8% hlasov)
Ľavý prúd Zbora (62,5% hlasov)
Pravý prúd Zbora (62,5% hlasov)
ALL STARS SMHL 2015 – ŽENY
Post Družstvo
Sací kôš + spoj Nosice – žabky (33,3% hlasov)
Stroj Moškovec (37,5% hlasov)
Hadice B Ladce (33,3% hlasov)
Rozdeľovač Moškovec (50,0% hlasov)
Ľavý prúd Nosice – žabky (66,7% hlasov)
Pravý prúd Nosice – žabky (50,0% hlasov)