Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024
Foto: Laura Štefíková

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v nasledujúcom roku 2024, musí podľa platného základného predpisu podať Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 musí byť podaná elektronicky najneskôr 7 dní pred konaním jarného zasadnutia Snemu SMHL v roku 2024 (a teda do 09.03.2024) na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL v roku 2024, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2024.

Podmienky pre podanie žiadosti:

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2024 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 8 súťaží zaradených do SMHL 2023. Pokiaľ niektorý zbor túto podmienku nespĺňa, môže požiadať o výnimku z tohto pravidla. Túto však môže na svojom zasadnutí udeliť a schváliť výlučne Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2024 a v roku 2023 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jarnom zasadnutí Snemu SMHL v roku 2024 predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2024 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2023, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2024 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jarnom zasadnutí Snemu SMHL v roku 2024. Zvolení usporiadatelia sú následne po schválení kalendára súťaží povinní zaplatiť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2024, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti

Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Háj 25.05.2024 13:30 areál hasičského športu
02. Krásno 01.06.2024 14:00 futbalové ihrisko
03. Poruba 08.06.2024 14:00 športový areál obce
04. Lehota pod Vtáčnikom 15.06.2024 13:00 futbalové ihrisko
05. Zlatníky 29.06.2024 13:00 futbalové ihrisko
06. Visolaje 30.06.2024 14:00 futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne 13.07.2024 10:00 areál DHZ
08. Zbora 14.07.2024 12:30 areál DHZ
09. Svinná 20.07.2024 14:00 futbalové ihrisko
10. Lednica 21.07.2024 14:00 futbalové ihrisko
11. Hrabové 10.08.2024 14:00 futbalové ihrisko
12. Podlužany 17.08.2024 13:00 futbalové ihrisko
13. Nedašova Lhota 31.08.2024 13:30 futbalové ihrisko
14. Ďurďové 14.09.2024 09:00 areál DHZ