Hlasovanie o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2014

ilustračný obrázok - Hlasovanie o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2014
Foto: Peter Bracho

Podľa platných pravidiel SMHL sa po skončení ročníka odmenia družstvá za výsledky dosiahnuté v danom ročníku (ods. 7.5 Základného predpisu č. 5/2013). Jedno z ocenení tvorí cena za Najobľúbenejšiu súťaž, a tak majú všetky družstvá súťažiace v SMHL 2014 možnosť rozhodnúť hlasovaním o cene pre Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2014. Hlasovanie bude prebiehať do 15.10.2014.

Pravidlá hlasovania

 1. právo hlasovať majú všetky družstvá súťažiace v SMHL 2014, tzn. 27 mužských a 11 ženských družstiev;
 2. každé družstvo SMHL má 1 hlas;
 3. družstvá, poriadajúce niektoré z kôl SMHL 2014 nesmú hlasovať za svoju vlastnú súťaž, v opačnom prípade bude hlas daného družstva neplatný a prepadá;
 4. ocenenie Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2014 získa súťaž s najvyšším počtom hlasov, ocenenie bude odovzdané na jesennom Sneme SMHL 2014.

Systém hlasovania

 1. každé družstvo SMHL, ktoré chce hlasovať, sa najskôr musí zaregistrovať prostredníctvom formulára;
 2. po registrácii obdrží družstvo SMHL overovací kód svojho družstva;
 3. po získaní overovacieho kódu môže družstvo SMHL odovzdať svoj hlas prostredníctvom hlasovacieho formulára.

Dôležité termíny

 1. začiatok hlasovania: 15.09.2014;
 2. koniec hlasovania: 15.10.2014.

Výsledky hlasovania

 • Počet družstiev s možnosťou hlasovať: 38
 • Počet družstiev zaregistrovaných do hlasovania: 20
 • Počet hlasujúcich družstiev: 15
Výsledky hlasovanie o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2014
Por. Súťaž Hlasov
01. 15. kolo | Tŕstie 8
02. 17. kolo | Ďurďové 3
03. 11. kolo | Horenická Hôrka 2
04. 07. kolo | Zbora 1
04. 05. kolo | Ihrište 1