Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2010

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2010
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva jesenné zasadnutie Sneme SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutoční v sobotu, 06.11.2010 od 15:00 hod. v kultúrnom dome v Poriadí.

Na zasadnutí bude prerokované:

  1. Otvorenie Snemu SMHL
  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie
  3. Zhodnotenie 8. ročníka SMHL
  4. Návrh a vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2011
  5. Návrhy, úprava a doplnenie pravidiel SMHL
  6. Návrh a voľba Výboru SMHL
  7. Návrh a voľba členov revíznej komisie
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver