Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL vo Svinnej

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL vo Svinnej
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 01.04.2023 zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu vo Svinnej (okres Trenčín).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
 2. Správu o hospodárení za rok 2022
 3. Stanovisko revíznej komisie
 4. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL
 5. Voľbu výboru SMHL

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu
 2. Volebnú komisiu
 3. Overovateľov zápisnice
 4. Správu o hospodárení za rok 2022
 5. Výbor SMHL v zložení:
  • Ľuboš Kamenický (predseda)
  • Vladimír Prekop (podpredseda)
  • Peter Ondrejka (pokladník)
  • Martin Kabzan (člen výboru)
  • Anna Fojtíková (členka výboru)
 6. Základný predpis č. 12/2023

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie
 2. Diskusné príspevky zástupcov hasičských družstiev