Pozvánka na jarný Snem SMHL 2011

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2011
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva jarné zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutoční v sobotu 23.04.2011 od 15:00 hod. v Dome kultúrnych tradícií v Dohňanoch.

Na zasadnutí bude prerokované:

  1. Otvorenie Snemu SMHL
  2. Správa o hospodárení za rok 2010
  3. Stanovisko Revíznej komisie
  4. Základný predpis SMHL
  5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácia
  6. Kalendár súťaží na rok 2011
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver
Zároveň v termíne do 17.04.2011 žiadame o potvrdenie účasti na Sneme SMHL s uvedením počtu delegovaných členov. Potvrdenia účasti zasielajte na e-mailovú adresu info@smhl.eu