Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL vo Visolajoch

Rýchly sumár ↬ Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL po skončení ročníka 2019, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2019 vo Visolajoch.
Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL vo Visolajoch

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 30.11.2019 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v kultúrnom dome vo Visolajoch (okres Púchov).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Zhodnotenie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 3. Správu o hospodárení za obdobie 01/2019 – 11/2019,
 4. Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Prezentácie záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL v roku 2020,

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Doplniť bod 1.1 Základného predpisu

 • Slovensko – moravská hasičská liga (ďalej len SMHL) je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži a, ženy a muži nad 35 rokov (na vybraných súťažiach SMHL).

Doplniť bod 3.2.3 Základného predpisu

 • kľúče na polospojky celé alebo polovičné, bez úprav (napr. bez skracovania, rôznych návarkov, drážok a pások pre stabilizáciu náradia). Kľúče na polospojky sú nutnou súčasťou náradia na požiarny útok, povolené však maximálne 2 ks.

Upraviť bod 5 Základného predpisu

 • 5.1 Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.
 • 5.2 V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie.
 • 5.3 Pri použití štartovacej pištole štartovaní musia byť povely na štarte: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Upraviť bod 8 Základného predpisu – kľúč pre pridelenie odmien

 • výpočet finančnej odmeny na základe získaných bodov,
 • finančnú odmenu by tak získali všetky družstvá SMHL (ktoré by odbehali min. 90% ligových kôl v danom ročníku),
 • príklad výpočtu:
  • 23 mužských a 8 ženských družstiev (spolu 31 družstiev),
  • bank na finančné odmeny 1 700€,
  • súčet bodov mužských družstiev 1 906 bodov,
  • súčet bodov ženských družstiev 499 bodov,
  • rozdelenie banku v pomere 23:8, tzn. 1 261€:439€,
  • peňažná hodnota 1 bodu u mužov je potom 0.662€ a u žien 0.88€,
  • touto hodnotou sa potom prenásobí získaný počet bodov.

Upraviť bod 10.13 Základného predpisu

 • Usporiadateľ je povinný zabezpečiť v dostatočnom množstve prestupové lístky (príloha č. 5) a najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže ich vrátane vyzbieraných poplatkov odovzdať pokladníkovi SMHL. Poplatky za prestupy je možné v stanovenej lehote poukázať takisto bankovým prevodom na účet SMHL. Neodovzdanie prestupových lístkov vrátane vyzbieraných poplatkov v stanovenej lehote najneskôr 7 dní pred konaním jesenného zasadnutia Snemu SMHL v danom ročníku, vedie k uloženiu pokuty vo výške 100€.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL na rok 2020 – kompletné výsledky hlasovania nájdete tu.

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2020

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2020

ŽiadateľTermínHlasovSchválené
Krásno06.06.202022
Lehota pod Vtáčnikom13.06.202023
Brumov20.06.202023
Visolaje27.06.202023
Ihrište28.06.202022
Poruba04.07.202021
Lednické Rovne11.07.202023
Hliník nad Váhom11.07.20208
Svinná18.07.202023
Zbora19.07.202022
Francova Lhota25.07.202023
Podlužany15.08.202021
Podhorie22.08.202023
Tŕstie23.08.202023
Nedašova Lhota29.08.202022
Ďurďové12.09.202023

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obdobie 01/2019 – 11/2019,
 2. Zhodnotenie a vyúčtovanie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 3. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019,
 4. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a za najobľúbenejšiu súťaž v roku 2019,
 5. Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Prezentáciu súťaže DHZ Hliník nad Váhom,
 7. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Okrem toho boli osemnástim mužským a ôsmym ženským družstvám odovzdané vecné ceny v celkovej hodnote takmer 2 000€. Rozdelenie vecných cien nájdete tu.

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019

Muži

Por.DružstvoOdmena
01.Brumov B204€
02.Stupné170€
03.Podhorie153€
04.Zbora136€
05.Ďurďové119€
06.Lednické Rovne102€
07.Visolaje85€
08.Francova Lhota85€
09.Poruba68€
10.Hoštináy68€

Ženy

Por.DružstvoOdmena
01.Nosice – žabky204€
02.Nedašova Lhota170€
03.Dežerice136€

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019

Najrýchlejšie požiarne útoky

Muži

13,17 (13,14L) – Brumov B

Podhorie, 24.08.2019

Ženy

15,24s (15,11P) – Nedašova Lhota

Svinná, 20.07.2019

Najrýchlejšie zostreky

Muži

13,01s – Pravý prúd Zbora

Podhorie, 24.08.2019

Ženy

15,11s – Pravý prúd Ned. Lhota

Svinná, 20.07.2019

Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2019

Súťaž o Putovný pohár veliteľa Jána Ďuriša „Ďurďovský výstrek“

Ďurďové, 07.09.2019 (34,8% hlasov)

Kategória ↬

Páči sa Vám tento článok? Povedzte o ňom ďalším ľuďom.
Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.