Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL vo Visolajoch

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL vo Visolajoch
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 30.11.2019 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v kultúrnom dome vo Visolajoch (okres Púchov).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Zhodnotenie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 3. Správu o hospodárení za obdobie 01/2019 – 11/2019,
 4. Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Prezentácie záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL v roku 2020,

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Doplniť bod 1.1 Základného predpisu

 • Slovensko – moravská hasičská liga (ďalej len SMHL) je seriál dopredu dohodnutých hasičských súťaží v požiarnom útoku v kategórii muži a, ženy a muži nad 35 rokov (na vybraných súťažiach SMHL).

Doplniť bod 3.2.3 Základného predpisu

 • kľúče na polospojky celé alebo polovičné, bez úprav (napr. bez skracovania, rôznych návarkov, drážok a pások pre stabilizáciu náradia). Kľúče na polospojky sú nutnou súčasťou náradia na požiarny útok, povolené však maximálne 2 ks.

Upraviť bod 5 Základného predpisu

 • 5.1 Štartovanie je povolené výhradne pomocou štartovacej pištole alebo fotobunky.
 • 5.2 V prípade použitia oboch spôsobov môže časomieru spúšťať len jedno zariadenie.
 • 5.3 Pri použití štartovacej pištole štartovaní musia byť povely na štarte: „Na miesto pripravte sa“, „Pozor“ a do dvoch sekúnd výstrel.

Upraviť bod 8 Základného predpisu – kľúč pre pridelenie odmien

 • výpočet finančnej odmeny na základe získaných bodov,
 • finančnú odmenu by tak získali všetky družstvá SMHL (ktoré by odbehali min. 90% ligových kôl v danom ročníku),
 • príklad výpočtu:
  • 23 mužských a 8 ženských družstiev (spolu 31 družstiev),
  • bank na finančné odmeny 1 700€,
  • súčet bodov mužských družstiev 1 906 bodov,
  • súčet bodov ženských družstiev 499 bodov,
  • rozdelenie banku v pomere 23:8, tzn. 1 261€:439€,
  • peňažná hodnota 1 bodu u mužov je potom 0.662€ a u žien 0.88€,
  • touto hodnotou sa potom prenásobí získaný počet bodov.

Upraviť bod 10.13 Základného predpisu

 • Usporiadateľ je povinný zabezpečiť v dostatočnom množstve prestupové lístky (príloha č. 5) a najneskôr do 14 dní od skončenia súťaže ich vrátane vyzbieraných poplatkov odovzdať pokladníkovi SMHL. Poplatky za prestupy je možné v stanovenej lehote poukázať takisto bankovým prevodom na účet SMHL. Neodovzdanie prestupových lístkov vrátane vyzbieraných poplatkov v stanovenej lehote najneskôr 7 dní pred konaním jesenného zasadnutia Snemu SMHL v danom ročníku, vedie k uloženiu pokuty vo výške 100€.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL na rok 2020 – kompletné výsledky hlasovania nájdete tu.

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2020

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2020

Žiadateľ Termín Hlasov Schválené
Krásno 06.06.2020 22
Lehota pod Vtáčnikom 13.06.2020 23
Brumov 20.06.2020 23
Visolaje 27.06.2020 23
Ihrište 28.06.2020 22
Poruba 04.07.2020 21
Lednické Rovne 11.07.2020 23
Hliník nad Váhom 11.07.2020 8
Svinná 18.07.2020 23
Zbora 19.07.2020 22
Francova Lhota 25.07.2020 23
Podlužany 15.08.2020 21
Podhorie 22.08.2020 23
Tŕstie 23.08.2020 23
Nedašova Lhota 29.08.2020 22
Ďurďové 12.09.2020 23

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obdobie 01/2019 – 11/2019,
 2. Zhodnotenie a vyúčtovanie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 3. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019,
 4. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a za najobľúbenejšiu súťaž v roku 2019,
 5. Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Prezentáciu súťaže DHZ Hliník nad Váhom,
 7. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Okrem toho boli osemnástim mužským a ôsmym ženským družstvám odovzdané vecné ceny v celkovej hodnote takmer 2 000€. Rozdelenie vecných cien nájdete tu.

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2019

Muži

Por. Družstvo Odmena
01. Brumov B 204€
02. Stupné 170€
03. Podhorie 153€
04. Zbora 136€
05. Ďurďové 119€
06. Lednické Rovne 102€
07. Visolaje 85€
08. Francova Lhota 85€
09. Poruba 68€
10. Hoštináy 68€

Ženy

Por. Družstvo Odmena
01. Nosice – žabky 204€
02.Nedašova Lhota 170€
03. Dežerice 136€

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2019 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2019

Najrýchlejšie požiarne útoky

Muži

13,17 (13,14L) – Brumov B

Podhorie, 24.08.2019

Ženy

15,24s (15,11P) – Nedašova Lhota

Svinná, 20.07.2019

Najrýchlejšie zostreky

Muži

13,01s – Pravý prúd Zbora

Podhorie, 24.08.2019

Ženy

15,11s – Pravý prúd Ned. Lhota

Svinná, 20.07.2019

Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2019

Súťaž o Putovný pohár veliteľa Jána Ďuriša „Ďurďovský výstrek“

Ďurďové, 07.09.2019 (34,8% hlasov)