Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov

ilustračný obrázok - Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov
Foto: ilustračné

Výbor SMHL po skončení súťaže v Lehote pod Vtáčnikom, konanej dňa 17.06.2017, dostal od družstiev SMHL podnet na prešetrenie možného porušenia pravidiel. K tomu malo dôjsť na súťaži v Lehote pod Vtáčnikom, ako aj na súťaži v Ruskovciach, konanej dňa 10.06.2017.

Konkrétne bolo vznesené podozrenie na porušenie bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 7/2016 zo strany družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov. Člen súťažného družstva DHZ Nosice po tom, ako družstvo DHZ Nosice vykonalo svoj požiarny útok, sa prezliekol do dresu družstva DHZ Milochov a vykonal s ním požiarny útok družstva DHZ Milochov.

Výbor SMHL po riadnom preskúmaní dostupných fotografiívideozáznamov z oboch súťaží konštatuje, že zo strany družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov týmto konaním skutočne došlo k porušeniu bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 7/2016.

Na základe zistených skutočností Výbor SMHL rozhodol, že výsledky družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov zo súťaží v Ruskovciach, konanej dňa 10.06.2017 a zo súťaže v Lehote pod Vtáčnikom, konanej dňa 17.06.2017 budú anulované. Družstvá nebudú hodnotené a družstvu DHZ Nosice bude za dané kolá SMHL 2017 pridelených 0 bodov.

Výbor SMHL zároveň vyslovuje poľutovanie nad konaním člena súťažného družstva DHZ Nosice, ktorý sa opakovane dopustil hrubého porušenia pravidiel SMHL a svoje družstvo tak pripravil o výsledky a body do celkového hodnotenia SMHL 2017.