Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017
Foto: Silvia Behrová

Každý zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do seriálu súťaží SMHL v roku 2017, musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Vyplnená žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL musí byť podaná elektronicky do 15. októbra 2016 na mailovej adrese info@smhl.eu.

Originál žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) a pečiatkou organizácie je potrebné priniesť na jesenné zasadnutie Snemu SMHL, kde sa bude schvaľovať kalendár SMHL 2017.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL 2017 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 8 súťaží zaradených do SMHL 2016. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL 2017 a v roku 2016 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do SMHL 2017 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2016, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2017 schvália delegáti HD tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2016. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára SMHL 2017 povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2016 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL 2017, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.
Podané žiadosti
Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Krásno 03.06.2017 14:00 futbalové ihrisko
02. Ruskovce 10.06.2017 13:00 futbalové ihrisko
03. Lehota pod Vtáčnikom 17.06.2017 13:00 futbalové ihrisko
04. Brumov 24.06.2017 13:00 futbalové ihrisko
05. Ihrište 25.06.2017 13:00 areál DHZ
06. Visolaje 01.07.2017 13:00 futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne 08.07.2017 09:30 areál DHZ
08. Zbora 15.07.2017 12:00 areál DHZ
09. Dohňany 16.07.2017 11:00 futbalové ihrisko
10. Svinná 31.07.2017 12:00 futbalové ihrisko
11. Podlužany 19.08.2017 13:00 futbalové ihrisko
12. Podhorie 26.08.2017 13:00 areál DHZ
13. Tŕstie 27.08.2017 13:00 futbalové ihrisko
14. Ďurďové 09.09.2017 09:00 areál DHZ