Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017

Výzva pre všetky hasičské zbory, ktoré majú v roku 2017 záujem usporiadať súťaž zaradenú do seriálu súťaží Slovensko – moravskej hasičskej ligy.
Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL 2017
Foto: Silvia Behrová

Každý zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do seriálu súťaží SMHL v roku 2017, musí podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Vyplnená žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL musí byť podaná elektronicky do 15. októbra 2016 na mailovej adrese info@smhl.eu.

Originál žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) a pečiatkou organizácie je potrebné priniesť na jesenné zasadnutie Snemu SMHL, kde sa bude schvaľovať kalendár SMHL 2017.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL 2017 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 8 súťaží zaradených do SMHL 2016. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL 2017 a v roku 2016 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do SMHL 2017 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2016, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2017 schvália delegáti HD tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2016. Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára SMHL 2017 povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2016 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL 2017, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.
Podané žiadosti
Por.SúťažDátumZačiatokMiesto konania
01.Krásno03.06.201714:00futbalové ihrisko
02.Ruskovce10.06.201713:00futbalové ihrisko
03.Lehota pod Vtáčnikom17.06.201713:00futbalové ihrisko
04.Brumov24.06.201713:00futbalové ihrisko
05.Ihrište25.06.201713:00areál DHZ
06.Visolaje01.07.201713:00futbalové ihrisko
07.Lednické Rovne08.07.201709:30areál DHZ
08.Zbora15.07.201712:00areál DHZ
09.Dohňany16.07.201711:00futbalové ihrisko
10.Svinná31.07.201712:00futbalové ihrisko
11.Podlužany19.08.201713:00futbalové ihrisko
12.Podhorie26.08.201713:00areál DHZ
13.Tŕstie27.08.201713:00futbalové ihrisko
14.Ďurďové09.09.201709:00areál DHZ
Kategória ↬

Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.


© 2020 Slovensko - moravská hasičská ligaSMHL. Všetky práva vyhradené.
Beží na WordPress a YOOtheme Pro.

Upozornenie

18. ročník SMHL, plánovaný v roku 2020, je zrušený v dôsledku preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.