Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Nosiciach

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL pred sezónou 2017, ktoré sa uskutočnilo 18.03.2017 v Nosiciach.
zápis zo zasadnutia snemu SMHL

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 18.03.2017 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2017 pripravili hasiči z Nosíc (okres Púchov).

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 18/12/2016,
 2. Správu o hospodárení za rok 2016,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Voľbu Výboru SMHL,
 5. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Správu o hospodárení za rok 2016,
 5. Výbor SMHL,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 7. Zmenu kalendára súťaží SMHL 2017. Súťaž poriadaná DHZ Svinná sa bude konať 22.07.2017 o 12:00 hodine.

Snem SMHL poveril:

 1. Predsedu Výboru SMHL podpisom sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za rok 2016.
Kategória ↬

Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.


© 2020 Slovensko - moravská hasičská ligaSMHL. Všetky práva vyhradené.
Beží na WordPress a YOOtheme Pro.

Upozornenie

18. ročník SMHL, plánovaný v roku 2020, je zrušený v dôsledku preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.