Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Porube

ilustračný obrázok - Zápis z mimoriadneho zasadnutia Snemu SMHL v Porube
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na nedeľu 27.06.2021 mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL. Zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Porube (okres Prievidza).

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2020,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Kalendár súťaží SMHL 2021,
 5. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2020,
 4. Kalendár súťaží SMHL 2021,
 5. Podmienky vyhodnotenia ročníka SMHL 2021:
  • uskutočnenie minimálne 7 súťaží schváleného kalendára SMHL na rok 2021,
  • uskutočnenie minimálne 1 súťaže na Morave,
  • cestovanie medzi Slovenskou a Českou republikou bude možné minimálne s výnimkami (v prípade, že pri cestovaní medzi Slovenskou a Českou republikou bude vyžadovaná karanténa bez výnimky, ročník sa nevyhodnotí),
  • v prípade, že sa neuskutoční plný počet súťaží schváleného kalendára, ročník sa vyhodnotí podľa aktuálne dosiahnutých výsledkov,
 6. Základný predpis č. 10/2021.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Diskusné príspevky zástupcov hasičských družstiev.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. Výboru SMHL vypracovať odporúčania pre organizátorov súťaží ročníka 2021 na základe aktuálne platných podmienok pre usporiadanie športového podujatia.