Poradie ŽENY.

Konečné poradie SMHL 2015 Konečné poradie SMHL 2015
Ročník 2015
Por. Družstvo Okres Σ KR MO MB LE IH LR ZB DO PR SV HH BR PO PH TR VR ĎU
01. Nosice – žabky PU 107 10 2 2 10 4 2 2 10 10 10 10 2 4 10 10 8 1
02. Dežerice BN 93 8 10 2 4 2 8 6 4 6 8 1 2 2 8 2 10 10
03. Moškovec TR 90 2 8 6 2 8 10 4 1 8 6 6 10 8 1 2 6 2
04. Nedašova Lhota ZL 80 4 2 2 2 2 4 10 6 4 2 8 8 2 6 6 4 8
05. Ihrište PU 78 6 1 8 1 10 6 2 8 2 2 4 6 10 2 4 2 4
06. Malá Bytča BY 57 2 2 10 8 1 1 1 2 2 2 2 4 6 2 8 2 2
07. Horenická Hôrka PU 53 2 6 4 2 6 2 8 2 2 4 2 2 1 2 2 0 6
08. Ladce IL 41 2 4 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2

Legenda

10 1. miesto v hodnotení SMHL
8 2. miesto v hodnotení SMHL
6 3. miesto v hodnotení SMHL
5 zapožičanie si pretekárky (max. 6 krát – platí pre ročník 2015)
* vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekárky
Ročník 2015

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.