Štatistiky ročníka.

Konečné poradie SMHL 2015 Konečné poradie SMHL 2015
Ročník 2015

Najrýchlejšie požiarne útoky

Najrýchlejšie útoky

  Por. Družstvo Okres 1.terč Výs. čas Súťaž
  01. Zbora PU 12,72P 12,97 Podlužany
  02. Zbora PU 13,03P 13,06 Ihrište
  03. Podhorie PU 12,92P 13,20 Ďurďové
  04. Zbora PU 12,99P 13,21 Horenická Hôrka
  05. Brumov B ZL 12,98L 13,23 Podlužany
  06. Podhorie PU 13,28L 13,35 Horenická Hôrka
  07. Podhorie PU 13,32P 13,35 Tŕstie
  08. Stupné PB 13,36P 13,43 Ihrište
  09. Stupné PB 13,38L 13,43 Podlužany
  10. Podhorie PU 12,96P 13,58 Lednické Rovne
  Por. Družstvo Okres 1.terč Výs. čas Súťaž
  01. Nosice – žabky PU 15,14L 15,64 Pravotice
  02. Nosice – žabky PU 15,59L 16,02 Podhorie
  03. Nosice – žabky PU 15,44L 16,04 Svinná
  04. Nosice – žabky PU 15,93P 16,11 Tŕstie
  05. Moškovec TR 15,95L 16,12 Pravotice
  06. Dežerice BN 16,05L 16,12 Svinná
  07. Ihrište PU 15,71P 16,13 Ihrište
  08. Ihrište PU 15,81P 16,13 Podlužany
  09. Moškovec TR 15,88L 16,43 Svinná
  10. Moškovec TR 16,19L 16,53 Lednické Rovne

Najrýchlejšie zostreky

Najrýchlejšie zostreky

  Por. Družstvo Okres Zostrek Terč Súťaž
  01. Zbora PU 12,72 pravý Podlužany
  02. Zbora PU 12,79 ľavý Krásno
  03. Stupné PB 12,83 pravý Lednické Rovne
  04. Podhorie PU 12,92 pravý Ďurďové
  05. Podhorie PU 12,96 pravý Lednické Rovne
  06. Zbora PU 12,97 ľavý Podlužany
  07. Brumov B ZL 12,98 ľavý Podlužany
  08. Zbora PU 12,99 pravý Horenická Hôrka
  09. Zbora PU 13,03 pravý Ihrište
  10. Zbora PU 13,06 ľavý Ihrište
  Por. Družstvo Okres Zostrek Terč Súťaž
  01. Nosice – žabky PU 15,14 ľavý Pravotice
  02. Nosice – žabky PU 15,44 ľavý Svinná
  03. Nosice – žabky PU 15,59 ľavý Podhorie
  04. Nosice – žabky PU 15,64 pravý Pravotice
  05. Ihrište PU 15,71 ľavý Ihrište
  06. Nedašova Lhota ZL 15,79 pravý Pravotice
  07. Ihrište PU 15,81 ľavý Podlužany
  08. Moškovec TR 15,88 ľavý Svinná
  09. Nosice – žabky PU 15,93 pravý Tŕstie
  10. Moškovec TR 15,95 ľavý Pravotice
Ročník 2015

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.