Poradie ŽENY.

Konečné poradie SMHL 2019 Konečné poradie SMHL 2019
Ročník 2019
Por. Družstvo Okres Σ KR PA LE BR VI IH LR SV ZB FL PO PH TR NL ĎU  
01. Nosice – žabky* PU 88 4 2 8 8 8 6 10 1 0 1 10 8 10 2 10
02. Nedašova Lhota ZL 74 8 10 6 2 2 4 6 10 0 8 2 2 2 10 2
03. Dežerice BN 73 1 2 10 2 10 8 2 6 0 2 6 2 8 6 8
04. Ihrište PU 66 2 6 2 2 6 10 8 2 0 10 4 2 4 2 6
05. Streženice PU 64 10 4 2 2 2 2 2 4 0 4 8 10 2 8 4
06. Dulov IL 54 6 2 4 10 4 2 2 2 0 2 2 6 6 4 2
07. Kocurany PD 43 1 2 2 4 2 2 4 8 0 6 2 4 2 2 2
08. Kvašov PU 37 2 8 2 6 2 2 1 2 0 2 2 2 2 2 2

Legenda

10 1. miesto v hodnotení SMHL
8 2. miesto v hodnotení SMHL
6 3. miesto v hodnotení SMHL
5 zapožičanie si pretekárky (max. 5 krát – platí pre ročník 2019)
* vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekárky
VIT počet víťazstiev
PRE počet prestupov
BP bodový priemer na kolo
Ročník 2019

Poradie ŽENY.

Konečné poradie SMHL 2019
Konečné poradie SMHL 2019
Stupné
t
t

Stupné
t
t

Spoznajte najlepšie výkony a najúspešnejšie hasičské družstvá histórie SMHL.