Jarný Snem SMHL

ilustračný obrázok - Jarný Snem SMHL
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 6. marca 2010 o 15:00 hodine v malej sále Spoločenského domu v Trenčianskych Stankovciach.

Na zasadnutí bude prerokované:

  1. Otvorenie Snemu SMHL
  2. Správa o hospodárení za rok 2009
  3. Stanovisko Revíznej komisie
  4. Základný predpis č. 2/2009
  5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácia
  6. Kalendár súťaží na rok 2010
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. DVD SMHL 2009
  10. Záver