Pozvánka na jarný Snem SMHL 2012

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2012
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2012 od 15:00 hod. v kultúrnom dome v Ladcoch.

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL
 2. Správa o hospodárení za rok 2011
 3. Stanovisko revíznej komisie
 4. Voľba členov Revíznej komisie SMHL
 5. Vyradenie súťaže z aktuálneho ročníka SMHL 2012
 6. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL
 7. Návrh, úprava, doplnenie pravidiel SMHL
 8. Kalendár súťaží na rok 2012
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Uznesenie
 12. Záver
Zároveň žiadame potvrdenie účasti s uvedením počtu delegovaných členov. Potvrdenia účasti zasielajte na e-mailovú adresu info@smhl.eu.