Pozvánka na jarný Snem SMHL 2013

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarný Snem SMHL 2013
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutoční v sobotu 06.04.2013 o 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu Ihrište.

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2012 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL,
 6. Návrhy, úprava, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Kalendár súťaží na rok 2013,
 8. Diskusia,
 9. Rôzne, 
 10. Návrh na uznesenie,
 11. Záver.
Účasť na Sneme prosíme potvrdiť mailom na info@smhl.eu najneskôr do stredy 27.03.2013.