Pozvánka na jarný Snem SMHL 2013

Napísal/a Ľuboš Kamenický
12.03.2013
pozvánka na zasadnutie snemu SMHL

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutoční v sobotu 06.04.2013 o 15:00 hod v priestoroch kultúrneho domu Ihrište.

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2012 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL,
 6. Návrhy, úprava, doplnenie pravidiel SMHL,
 7. Kalendár súťaží na rok 2013,
 8. Diskusia,
 9. Rôzne, 
 10. Návrh na uznesenie,
 11. Záver.
Účasť na Sneme prosíme potvrdiť mailom na info@smhl.eu najneskôr do stredy 27.03.2013.
Páči sa vám tento článok? Povedzte o ňom ďalším ľudom.