Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Nedašovej Lhote

Snem SMHL schválil kalendár súťaží na rok 2019 a prerokoval návrhy na úpravu pravidiel. Najúspešnejším družstvám uplynulého ročníka boli odovzdané finančné, vecné a pamätné ocenenia.
zápis zo zasadnutia snemu SMHL

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 01.12.2018 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2018 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Nedašovej Lhote.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Zhodnotenie 16. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2018,
 3. Správu o hospodárení za obdobie 1/2018 – 10/2018,
 4. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Prezentácie záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL v roku 2019,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2019,
 7. Možnosť usporiadania Slovenského superpohára v požiarnom útoku.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL 2019- kompletné výsledky hasovania nájdete tu,
 4. Zvýšenie hmotnosti závažia kalibra slúžiaceho k odskúšaniu sily sklápacích terčov.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. S usporiadaním Slovenského Superpohára v požiarnom útoku pod podmienkou, že sa uskutoční na futbalovom štadióne v Púchove.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obdobie od 01.01.2018 do 31.10.2018
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2018.
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2018 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2018.
 4. Prezentáciu súťaže SDH Nedašova Lhota, DHZ Poruba a DHZ Ruskovce.
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Okrem toho boli desiatim najúspešnejsím mužským a štyrom najúspešnejším ženským družstvám SMHL odovzdané vecné ceny v celkovej hodnote takmer 1 800€.

Kategória ↬

Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.


© 2020 Slovensko - moravská hasičská ligaSMHL. Všetky práva vyhradené.
Beží na WordPress a YOOtheme Pro.

Upozornenie

18. ročník SMHL, plánovaný v roku 2020, je zrušený v dôsledku preventívnych opatrení proti výskytu ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom.