Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Nedašovej Lhote

Rýchly sumár ↬ Snem SMHL schválil kalendár súťaží na rok 2019 a prerokoval návrhy na úpravu pravidiel. Najúspešnejším družstvám uplynulého ročníka boli odovzdané finančné, vecné a pamätné ocenenia.

demo-image-sz-zapis

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 01.12.2018 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2018 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Nedašovej Lhote.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Zhodnotenie 16. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2018,
 3. Správu o hospodárení za obdobie 1/2018 – 10/2018,
 4. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Prezentácie záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL v roku 2019,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2019,
 7. Možnosť usporiadania Slovenského superpohára v požiarnom útoku.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL 2019- kompletné výsledky hasovania nájdete tu,
 4. Zvýšenie hmotnosti závažia kalibra slúžiaceho k odskúšaniu sily sklápacích terčov.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. S usporiadaním Slovenského Superpohára v požiarnom útoku pod podmienkou, že sa uskutoční na futbalovom štadióne v Púchove.

Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obdobie od 01.01.2018 do 31.10.2018
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2018.
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2018 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2018.
 4. Prezentáciu súťaže SDH Nedašova Lhota, DHZ Poruba a DHZ Ruskovce.
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Okrem toho boli desiatim najúspešnejsím mužským a štyrom najúspešnejším ženským družstvám SMHL odovzdané vecné ceny v celkovej hodnote takmer 1 800€. Rozdelenie jednotlivých vecných cien nájdete tu.

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2018

Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2018

Muži

Por. Družstvo Odmena
01. Brumov B 360€
02. Stupné 300€
03. Podhorie 270€
04. Zbora 240€
05. Ďurďové 210€
06. Valašské Příkazy 180€
07. Hoštiná 150€
08. Lednické Rovne 150€
09. Svinná 120€
10. Podlužany 120€

Ženy

Por. Družstvo Odmena
01. Nedašova Lhota 360€
02. Ihrište 300€
03. Nosice – žabky 270€

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2019

Hlasovanie o usporiadateľoch súťaží zaradených do SMHL v roku 2019

Žiadateľ Termín Hlasov Schválené
Krásno 01.06.2019 22
Poruba 08.06.2019 16
Ruskovce 08.06.2019 4
Lehota pod Vtáčnikom 15.06.2019 21
Brumov 23.06.2019 22
Visolaje 29.06.2019 22
Ihrište 30.06.2019 22
Lednické Rovne 13.07.2019 21
Svinná 20.07.2019 20
Zbora 21.07.2019 22
Francova Lhota 27.07.2019 21
Dohňany 10.08.2019 15
Podlužany 17.08.2019 22
Podhorie 24.08.2019 22
Tŕstie 25.08.2019 22
Nedašova Lhota 31.08.2019 16
Ďurďové 07.09.2019 22

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2018 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2018

Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2018 a najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2018

Najrýchlejšie požiarne útoky

Muži

13,14 (13,05P) – DHZ Podhorie

Podhorie, 25.08.2018

Ženy

15,64s (15,29P) – SDH Nedašova Lhota

Ďurďové, 08.09.2018

Najrýchlejšie zostreky

Muži

12,98s – Pravý prúd DHZ Podhorie

Lehota pod Vtáčnikom, 16.06.2018

Ženy

15,28s – Pravý prúd SDH Nedašova Lhota

Svinná, 21.07.2018

Najobľúbenejšia súťaž SMHL 2018

Súťaž o Putovný pohár DHZ Tŕstie

Tŕstie, 26.08.2018 (33,33% hlasov)

Rozdelenie vecných cien najúspešnejsím družstvám SMHL 2018

Rozdelenie vecných cien najúspešnejsím družstvám SMHL 2018

Muži
 1. Brumov B
  • poukaz na kontrolu motora TAZ na motorovej brzde (280€, venuje Tommü motor tunning)
 2. Stupné
  • poukaz na 2ks hadica C38, bez spojok (144€, venuje Sportfire)
 3. Podhorie
  • poukaz na výrobu športových dresov vo vlastnom dizajne (125€, venuje Bison Sportswear)
 4. Zbora
  • poukaz na nákup nožnicového stanu v hodnote 99€ (venuje Profitent)
  • 1ks LED nabíjacie svietidlo (23€, venuje Munus)
 5. Ďurďové
  • 1ks hadica C38, bez spojok (72€, venuje Svet hasičov)
  • 1ks LED nabíjacie svietidlo (23€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
 6. Valašské Příkazy
  • 1ks hadica C38, bez spojok (72€, venuje Svet hasičov)
  • 1ks LED nabíjacie svietidlo (23€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
 7. Hoštiná
  • 2ks LED nabíjacie svietidlo 10W (70€, venuje Munus)
  • 1ks kovové LED svietidlo s fokusom a držiakom (27€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
  • drobné reklamné predmety (venuje Munus)
 8. Lednické Rovne
  • obmedzovač otáčok, zapaľovacie sviečky, VN kabeláž, olejový filter pre motor TAZ (68€, venuje Tommü motor tunning)
  • 1ks LED nabíjacie svietidlo (23€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
 9. Svinná
  • 1ks savica 110 mm, bez šróbenia (55€, venuje Svet hasičov)
  • 1ks kovové LED svietidlo s fokusom a držiakom (27€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
 10. Podlužany
  • kohút palivovej nádrže, zapaľovacie sviečky, VN kabeláž, olejový filter pre motor TAZ (39€, venuje Tommü motor tunning)
  • 2ks kovové LED svietidlo s fokusom (34€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
Ženy
 1. Nedašova Lhota
  • 2ks hadica C38 so spojkami (192€, venuje internetový obchod prehasicov.sk)
 2. Ihrište
  • 2ks prúdnica Klimeš, priemer 12.5 mm, bez spojky (140€, venuje Svet hasičov)
 3. Nosice – žabky
  • 7ks rýchlorozkladacia stolička, modrá (140€, venuje ZahradaDielna.sk)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)
 4. Kvašov
  • 2ks LED nabíjacie svietidlo (23€, venuje Munus)
  • 1ks USB flash disk (13€, venuje Munus)

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel SMHL

Upraviť bod 3.2.3 Základného predpisu

 • kľúče na polospojky nie sú nutnou súčasťou náradia na požiarny útok, povolené však maximálne 2 ks

Zjednodušiť a príp. preformulovať bod 3.7.1 Základného predpisu (Zapožičanie súťažiaceho/súťažiacej)

Doplnenie bodu 4.5 Základného predpisu

 • Poriadateľ má v prípade vzniku technickej poruchy na časomiere, príp. inej technickej poruchy, ktorá bezprostredne bráni priebehu súťaže (napr. prerušenie dodávky vody, výpadok elektrickej energie a pod.)
  čas na opravu 60 minút. Súčet minút na opravu technickej poruchy sa načítava. Ak sa časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu SMHL.

Doplnenie bodu 10.4 Základného predpisu

 • Usporiadateľ je povinný dodržať rozmery terčov – terče odstavujúce časomieru musia mať rozmery minimálne 500 x 500 mm, otvor s priemerom 50 mm a strediaci kruh s priemerom minimálne 150 mm a maximálne 160 mm. Výška stredu otvoru terča musí byť 1 600 mm nad rovinou dráhy. Odporúča sa vybavenie terčov viditeľnou a funkčnou svetelnou signalizáciou ukončenia požiarneho útoku. Signalizácia ukončenia požiarneho útoku musí byť umiestnená nad rovinou otvoru terča a musí svietiť plnou intenzitou (nie blikať). Sila, ktorú je potrebné prekonať k zopnutiu časomiery, musí byť pred začiatkom každej súťaže SMHL overená kalibračným zariadením, jednotným pre celý seriál súťaží SMHL. Sklápací mechanizmus terča musí spĺňať parametre mechanizmu uvedeného v prílohe č. 7.

Doplnenie nového bodu 10.16 Základného predpisu

 • Usporiadateľ má právo po dohode s delegátom súťaže vyhlásiť počas nej jednu prestávku pre rozhodcov, technickú čatu a pod. v trvaní 15 minút.

V súvislosti s úpravou a doplnením bodov 4.5 a 10.16 Základného predpisu, upraviť bod 7.8 Základného predpisu

 • Pokiaľ v priebehu súťaže do 15 minút nenastúpi na prípravu základne žiadne súťažné družstvo, veliteľ súťaže po dohovore s delegátom kola ukončí súťaž a vyhodnotí ju podľa dovtedy dosiahnutých výsledkov. Súčet minút prestojov súťaže sa načítava. Toto ustanovenie neplatí v prípade technickej poruchy časomiery podľa bodu 4.5 a vyhlásenia prestávky podľa bodu 10.16.

Kategória ↬ Snem SMHL