Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Dulove

ilustračný obrázok - Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL v Dulove

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 16.03.2024 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Dulove (okres Ilava).

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania
 2. Správu o hospodárení za rok 2023
 3. Stanovisko revíznej komisie
 4. Voľbu revíznej komisie
 5. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL
 6. Kalendár súťaží SMHL na rok 2024

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu
 2. Volebnú komisiu
 3. Overovateľov zápisnice
 4. Správu o hospodárení za rok 2023
 5. Revíznu komisiu v zložení:
   • Jozef Bagin (predseda)
   • Martin Korbel (člen komisie)
   • Martin Lörincz (člen komisie)
  • Kalendár súťaží SMHL na rok 2024
  • Základný predpis č. 13/2024 (pravidlá SMHL)

  Snem SMHL zobral na vedomie:

  1. Správu revíznej komisie
  2. Prezentáciu súťaže DHZ Háj, Hrabové, Lednica a Zlatníky
  3. Diskusné príspevky hasičských družstiev