Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2012

Rýchly sumár ↬ Pozvánka na jesenné zasadnutie Snemu SMHL po skončení sezóny 2012, ktoré sa uskutoční 22.12.2012 v Poľnom Kesove.
Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2012

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Zasadnutie sa uskutoční v sobotu 22.12.2012 o 15:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice DHZ Poľný Kesov.

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení a stanovisko revíznej komisie,
 5. Zhodnotenie 10. ročníka SMHL,
 6. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2013,
 7. Návrhy, úprava, doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Rôzne,
 9. Diskusia,
 10. Návrh na uznesenie,
 11. Záver.
Zároveň žiadame v termíne do 19.12.2012 potvrdiť účasť na Sneme SMHL s uvedením počtu delegovaných členov. Potvrdenia zasielajte na e-mailovú adresu info@smhl.eu.

Páči sa Vám tento článok? Povedzte o ňom ďalším ľuďom.
Chcete mať vždy čerstvé informácie zo SMHL? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach.