Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2012

ilustračný obrázok - Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2012
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Zasadnutie sa uskutoční v sobotu 22.12.2012 o 15:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice DHZ Poľný Kesov.

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení a stanovisko revíznej komisie,
 5. Zhodnotenie 10. ročníka SMHL,
 6. Návrh na vyradenie súťaže zo seriálu SMHL na rok 2013,
 7. Návrhy, úprava, doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Rôzne,
 9. Diskusia,
 10. Návrh na uznesenie,
 11. Záver.
Zároveň žiadame v termíne do 19.12.2012 potvrdiť účasť na Sneme SMHL s uvedením počtu delegovaných členov. Potvrdenia zasielajte na e-mailovú adresu info@smhl.eu.