Zápisky zo zasadnutia Snemu SMHL v Krásne

ilustračný obrázok - Zápisky zo zasadnutia Snemu SMHL v Krásne
Foto: DHZ Dohňany

Dňa 19.11.2011 sa uskutočnilo pravidelné jesenné zasadnutie Snemu Slovensko – moravskej hasičskej ligy. Stretnutie delegátov DHZ po sezóne 2011 pripravil v miestnom kultúrnom dome DHZ Krásno.

Na zasadnutí Snemu SMHL bolo prerokované:

 1. Kontrola plnenia uznesenia 7/4/2011 zo zasadnutia Snemu SMHL v Dohňanoch
 2. Úprava Základného predpisu č. 4/2010
 3. Návrh na vyradenie súťaže z ročníka 2012
 4. Nedodržanie bodu č. B2 uznesenia č. 4/7/2009
 5. Odmeny za  umiestnenie
 6. Diskusné príspevky DHZ a SDH

Snem SMHL zároveň súhlasil s úpravou Základného predpisu č. 4/2010 nasledovne:

 • bod č. 8: Na stretnutí na konci sezóny Snem SMHL vyberie (tajným hlasovaním) súťaže, ktoré navrhuje v nasledovnom ročníku vyradiť zo seriálu súťaží SMHL. O vyradení súťaže sa však rozhodne tajným hlasovaním až na jarnom zasadnutí Snemu SMHL
 • bod č. 11 ods. d) doplniť vetou: max. vzdialenosť presahu konca savice (85 cm) bude označená
 • bod č. 11 ods. h) vložiť pred uvedenú vetu: Na všetkcýh súťažiach poriadaných SMHL sú povolené športové hadice (min. plošná šírka hadice B – 100mm a hadice C -65 mm)
 • bod č. 11 ods. o) doplniť vetou: súčet minút prestojov sa načítava
 • doplniť bodom č. 12: Pri príprave družstva žien môže byť prítomných 7 súťažiacich a veliteľ, prípadne vedúci družstva označený určenou vestou, ktorý môže pomáhať pri príprave základne. Počas útoku hlavný rozhodca súťaže určí miesto pre veliteľa, príp. vedúceho družstva, kde sa môže zdržiavať počas útoku. Toto nesmie byť bližšie ako 1m a viac ako 2m od základne. Na prípravu základne musí každý člen súťažného družstva nastúpiť riadne ustrojený.