Zápis z jarného Snemu SMHL v Ihrišti

ilustračný obrázok - Zápis z jarného Snemu SMHL v Ihrišti
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 06.04.2013 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov pred sezónou 2013 pripravil v priestorch kultúrneho domu DHZ Ihrište.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 10/12/2012,
 2. Správu o hospodárení za rok 2012 a stanovisko revíznej komisie,
 3. Vyradenie súťaže z aktuálneho ročníka SMHL 2013,
 4. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL 2013,
 5. Kalendár súťaží SMHL na rok 2013,
 6. Informácie sponzorstva SMHL,
 7. Usporiadanie Superpohára 2013

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2012 a stanovisko Revíznej komisie,
 4. Kalendár súťaží na rok 2013.

Snem SMHL súhlasil:

 1. s vyradením súťaže poriadanej DHZ Dežerice z aktuálneho ročníka SMHL 2013,
 2. so zaradením súťaže usporiadanej DHZ Tŕstie do kalendára súťaží SMHL 2013,
 3. súhlasí s usporiadaním jesenného Snemu SMHL DHZ Podhorie.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. prezentáciu súťaže DHZ Tŕstie,
 2. Informáciu Ing. Ľuboša Kamenického ohľadom sponzoringu a usporiadania Superpohára,
 3. Diskusné príspevky členov DHZ.