Správa z jarného Snemu SMHL

ilustračný obrázok - Správa z jarného Snemu SMHL
Foto: ilustračné

Dňa 6. marca 2010 sa v Trenčianskych Stankovciach konal jarný Snem Slovensko – moravskej hasičskej ligy pred nastávajúcim ročníkom 2010.

Na rokovaní snemu bolo prerokované:

  1. Kontrola plnenia uznesenia č. 4/11/2009 zo zasadnutia v Zlatníkoch
  2. Správa o hospodárení SMHL za rok 2009
  3. Stanovisko Revíznej komisie SMHL
  4. Úpravu Základného predpisu č. 2/2009
  5. Prezentácia záujemcov o zaradenie súťaže do aktuálneho ročníka SMHL 2010
  6. Kalendár súťaží zaradených do SMHL v roku 2010
  7. Vzdanie sa Tomáša Vilímka funkcie člena Výboru SMHL
  8. Voľbu nového člena Výboru SMHL
  9. Postup pri výbere finančných prostriedkov za prestupy v súťažiach zaradených do SMHL

Podľa vyššie uvedeného uznesenia č. 5/3/2010 vstupuje dňom 6. marca 2010 do platnosti Základný predpis č. 3/2010, ktorý je platný pre nasledujúcu sezónu a oproti Základnému predpisu č. 2/2009 v ňom boli vykonané nasledovné zmeny a doplnky:

doplnenie bodu 11 vetou:
Usporiadateľ zabezpečí aj technických rozhodcov, ktorí majú za úlohu zmerať dÍžku jednej náhodne vybranej hadice.

ďalej doplnenie bodu:
11d) a celková dĺžka koncovky od límca po koniec savice nesmie byť viac ako 40 mm.
11n) výška steny nádrže na vodu musí byť 80 – 82 cm, šírka 100 cm (±5 cm) a objem vody v nádrži min. 1 000 litrov.
11o) pokiaľ v priebehu sútaže do 15 min. nenastúpi na prípravu základne žiadne sútažné družstvo, veliteľ sútaže po dohovore s delegátom kola ukončí sútaž a vyhodnotí ju podľa dovtedy dosiahnutých výsledkov.

Na záver chcem ešte upozorniť na zmenu e-mailovej adresy na zasielanie výsledkov z jednotlivých kôl SMHL. So vznikom webu je tu samozrejme možnosť vlasntých mail schránok, takže Vás všetkých poprosím zasielať výslekdy na e-mailovú adresu: vysledky@smhl.eu.