Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Zbore

ilustračný obrázok - Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL v Zbore

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Mimoriadne zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v nedeľu 21.06.2020 od 15:00 hod. v priestoroch hasičskej zbrojnice v Zbore (okres Púchov).

Z kapacitných dôvodov žiadame všetky družstvá, aby na zasadnutie Snemu delegovali maximálne jedného zástupcu. Účasť usporiadateľov plánovaných súťaží SMHL 2020 je nutná!

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2019 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Voľba Výboru SMHL a revíznej komisie,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2020 – rozhodnutie o uskutočnení/neuskutočnení ročníka,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Vyjadrenia usporiadateľov zostávajúcich súťaží SMHL 2020 k možnosti ich organizovania nájdete zosumarizované v tabuľke nižšie (platné k 10.06.2020).

Zoznam zvyšných súťaží SMHL 2020

KoloMiestoDátum
6. koloPoruba04.07.2020
7. koloLednické Rovne11.07.2020
8. koloSvinná18.07.2020
9. koloZbora19.07.2020
10. koloFrancova Lhota25.07.2020
11. koloPodlužany15.08.2020
12. koloPodhorie22.08.2020
13. koloTŕstie23.08.2020
14. koloNedašova Lhota29.08.2020
15. koloĎurďové12.09.2020

Pokyny k mimoriadnemu zasadnutiu Snemu SMHL v Zbore:

 • Tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2020, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • Všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom programu.

Vašu účasť na mimoriadnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 17.06.2020.