Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom

ilustračný obrázok - Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 09.04.2022 od 15:00 hod v priestoroch hasičskej zbrojnice v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2021 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL – prezentácie,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2022,
 7. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Diskusia,
 9. Rôzne,
 10. Návrh na uznesenie,
 11. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL v Lehote pod Vtáčnikom:

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2022, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov.
 • účasť žiadateľov o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2022 je nutná!
 • všetky zúčastnené družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom programu.

Vašu účasť na jarnom zasadnutí Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na info@smhl.eu, najneskôr však do 05.04.2022.

Žiadosti o usporiadanie súťaže SMHL 2022
Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Poľný Kesov 21.05.2022
28.05.2022
13:00 futbalové ihrisko
02. Krásno* 04.06.2022 14:00 futbalové ihrisko
03. Poruba 11.06.2022 14:00 športový areál obce
04. Lehota pod Vtáčnikom* 18.06.2022 13:00 futbalové ihrisko
05. Visolaje 25.06.2022 14:00 futbalové ihrisko
06. Brumov* 03.07.2022 13:00 futbalové ihrisko
07. Lednické Rovne* 09.07.2022 10:00 areál DHZ
08. Zbora* 17.07.2022 12:30 areál DHZ
09. Svinná 23.07.2022 13:00 futbalové ihrisko
10. Francova Lhota* 30.07.2022 14:00 futbalové ihrisko
11. Podlužany 20.08.2022 13:00 futbalové ihrisko
12. Nedašova Lhota* 03.09.2022 13:30 futbalové ihrisko
13. Ďurďové* 10.09.2022 09:00 areál DHZ