Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2019

ilustračný obrázok - Výzva na predkladanie žiadostí o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2019
Foto: Silvia Behrová

Každý hasičský zbor, ktorý má záujem o zaradenie svojej súťaže do Slovensko – moravskej hasičskej ligy v roku 2019, musí podľa platných pravidiel podať žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL na predpísanom tlačive.

Žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2019 musí byť podaná elektronicky do 15.10.2018 na e-mailovej adrese info@smhl.eu.

Originálne vyhotovenie žiadosti s podpisom predsedu (alebo veliteľa) DHZ/SDH a pečiatkou organizácie je potrebné predložiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL, kde bude prerokovaný a schválený kalendár súťaží SMHL na rok 2019.

Podmienky pre podanie žiadosti

  • o zaradenie svojej súťaže do seriálu SMHL v roku 2019 sa môže uchádzať ten zbor, ktorého družstvo absolvovalo minimálne 10 súťaží zaradených do SMHL 2018. Výnimku z tohto pravidla môže na svojom zasadnutí schváliť Snem SMHL.
  • každý zbor, ktorý podá žiadosť o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2019 a v roku 2018 súťaž zaradenú do SMHL neorganizoval, je povinný na jesennom zasadnutí Snemu SMHL predniesť prezentáciu svojej súťaže vrátane fotodokumentácie miesta konania súťaže.
  • právo automatického zaradenia súťaže do kalendára SMHL 2019 má víťaz ankety o Najobľúbenejšiu súťaž SMHL 2018, pokiaľ spĺňa podmienky pre podanie žiadosti.

Záväzný kalendár súťaží SMHL 2019 schvália delegáti hasičských družstiev tajnou voľbou na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2018.

Zvolení usporiadatelia sú po schválení kalendára súťaží SMHL 2019 povinní zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL 2018 poplatok 50€ za usporiadanie súťaže.

Pokiaľ zvolený usporiadateľ odstúpi od usporiadania súťaže zaradenej do SMHL v roku 2019, poplatok za usporiadanie súťaže vo výške 50€ prepadne v prospech SMHL.

Podané žiadosti

Por. Súťaž Dátum Začiatok Miesto konania
01. Poruba 25.05.2019*
08.06.2019
14:00
14:00
športový areál obce
02. Krásno 01.06.2019 14:00 futbalové ihrisko
03. Ruskovce 08.06.2019 13:00 futbalové ihrisko
04. Lehota pod Vtáčnikom 15.06.2019 13:00 futbalové ihrisko
05. Brumov 23.06.2019 13:00 futbalové ihrisko
06. Visolaje 29.06.2019 13:00 futbalové ihrisko
07. Ihrište 30.06.2019 13:00 areál DHZ
08. Lednické Rovne 13.07.2019 09:30 areál DHZ
09. Zbora 13.07.2019 12:30 areál DHZ
10. Svinná 20.07.2019 14:00 futbalové ihrisko
11. Francova Lhota 27.07.2019 14:00 futbalové ihrisko
12. Dohňany 10.08.2019 13:00 futbalové ihrisko
13. Podlužany 17.08.2019 13:00 futbalové ihrisko
14. Podhorie 24.08.2019 13:00 areál DHZ
15. Tŕstie 25.08.2019 12:30 futbalové ihrisko
16. Nedašova Lhota 31.08.2019 13:00 futbalové ihrisko
17. Ďurďové 07.09.2019 09:00 areál DHZ