Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Ruskovciach

ilustračný obrázok - Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Ruskovciach
Foto: ilustračné

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 03.12.2016 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2016 pripravili v priestoroch základnej školy hasiči z Ruskoviec.

Snem SMHL prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 17/4/2016,
 2. Správu o hospodárení za obdobie 1/2016 – 11/2016,
 3. Zhodnotenie 14. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2016,
 4. Voľbu Výboru SMHL,
 5. Prezentáciu záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL 2017,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem SMHL schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Dočasný Výbor SMHL,
 5. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem SMHL uložil:

 1. Dočasne zvolenému Výboru SMHL do jarného zasadnutia Snemu SMHL nevykonávať žiadne organizačné a finančné rozhodnutia v rámci SMHL.

Snem SMHL zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obodobie 1/2016 – 11/2016,
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2016,
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2016 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2016,
 4. Diskusný príspevok DHZ Zbora o štartovaní na pištoľ na súťažiach SMHL,
 5. Prezentácie súťaže DHZ Ruskovce a DHZ Visolaje,
 6. Diskusné príspevky hasičských družstiev.